Foto van Case reports

Symposium "Casestudies en case reports voor zorg op maat"

Binnen de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor ‘zorg op maat’, ofwel patiëntgerichte en context gebonden zorg. Hierbij is de context van de patiënt, de context van de specifieke zorgsetting en de gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en zorgprofessional van invloed op de zorg.

Wat is er nodig voor goede, patiëntgerichte zorg?

Niet alleen externe kennis (uit wetenschappelijk onderzoek) is van belang. Ook andere kennisbronnen zijn nodig: klinische expertise, kennis afkomstig van patiënten, kennis van de context – de leefomstandigheden en voorkeuren van patiënten, de setting waarin zorg plaatsvindt – en van de waarden die een rol spelen. 

Hoe kunnen patiëntgerichte therapeutische trajecten onderzocht worden?

Casestudies en case reports zijn geschikte methodologische instrumenten voor onderzoek en publicatie van therapeutische trajecten.
Case reports zijn onder meer van belang voor:

  • Patiënten: om transparante informatie over therapeutische opties te kunnen bekijken.
  • Artsen, therapeuten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals: voor de verbetering van de intercollegiale communicatie.
  • Onderzoekers: om hun hypothesen te toetsen aan casussen in de klinische praktijk.
  • Docenten in gezondheidszorgopleidingen: om voorbeelden te gebruiken bij het case-based leren.
     

Programma

Tijd Onderdeel Locatie
12.30-13.00 Inloop en ontvangst Rode trap
13.00-13.20 Erik Baars - Context-based practice: de noodzaak en mogelijkheden van casestudies G1.023
13.20-13.40

Annemarie Abbing - Ontwikkeling van case report methodologie voor vaktherapie: publicatierichtlijn en documentatiemethode

G1.023
13.40-14.00

Anne Ponstein - De CARE-AAT richtlijn toegepast in de praktijk: een case report uit de vaktherapie

G1.023
14.00-14.20

Jan Houtveen - Single subject gepersonaliseerd (effect) onderzoek met Ecological Momentary Assessment (EMA) op de smartphone

G1.023
14.20-14.40

Pauze met koffie en thee

Rode trap
14.45-16.00

Workshops

  1. Annemarie Abbing: Aan de slag met de CARE-AAT guideline en documentatiemethode (F2.042)
  2. Erik Baars: Hoe kan ik casuïstische methoden inzetten om zorg op maat te sturen en te evalueren? (F2.080)
  3. Jan Houtveen: Single subject gepersonaliseerd (effect) onderzoek met Ecological Momentary Assessment (EMA) op de smartphone (F2.086)

 

16.10-16-30 Plenair G1.023
16.30-17.00  Borrel Rode trap

 

Het symposium is gratis, en is geschikt voor studenten, docenten, zorgprofessionals en onderzoekers in alle domeinen van de gezondheidszorg en welzijn.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de diverse beroepsgroepen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit symposium is niet meer mogelijk. Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen. Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.