De week van de vaktherapie.

De vaktherapeut in beeld: kunst, muziek en spel in therapie

In de week van de vaktherapie organiseren de opleiding Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een uitwisselingsavond over kennis en kunde vanuit verschillende vaktherapeutische disciplines.

Programma

Tijd Onderdeel
18:00 - 19:00 uur Inloop met soep en broodjes
19:00 - 19:10 uur Welkom en introductie door dr. Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidzorg Hogeschool Leiden
19:10 - 19:45 uur Bruggen bouwen tussen onderwijs, wetenschap en praktijk
Lezing door dr. Susan van Hooren, lector Kennisontwikkeling Vaktherapieƫn
19:45 - 20:15 uur Pauze
20:15 - 20:45 uur Ritmisch bewegen in het brein
Lezing door dr. Rebecca Schaefer, universitair docent Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie Universiteit Leiden
20:45 - 21:15 uur Therapeutisch spelen in het AZC
Lezing door Annemieke van de Graaf, speltherapeut en alumna van de master of Arts Therapies
21:15 - 21:30 uur  Terugblik op de avond en vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen door dr. Anne Ponstein, docent/onderzoeker Vaktherapie

Meer informatie over de sprekers

Accreditatie bij het register Vaktherapie en de NVKT is in aanvraag. Dit evenement wordt georganiseerd in de

Logo 'Week van de vaktherapie'.