Een uitsnede van een afbeelding met kleipoppetjes

Deelname onderzoek

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

Hoe verloopt het verder?

Wij nemen telefonisch contact met u op en stellen enkele vragen om vast te kunnen stellen of u in aanmerking komt voor deelname. Vervolgens vragen wij u om een korte vragenlijst in te vullen (via de computer, tablet of smartphone). U hoort zo snel mogelijk wanneer u kunt starten met de therapie.

Na het invullen van de vragenlijst wordt een afspraak gemaakt voor de startmeting. Na drie maanden vindt een tweede meting plaats. En zes maanden na de start van het onderzoek vindt de eindmeting plaats.

Meer informatie over het onderzoek