Hogeschool Leiden

Scholing en studie

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Hogeschool Leiden

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholing voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op niveau vijf en hoger. 

De beroepsverenigingen van antroposofische zorgverleners werken aan het verder samenbrengen van de bestaande applicatieopleidingen in de Academie, waarbij gedeelten van de opleiding interdisciplinair en gedeelten beroeps specifiek aangeboden worden. 

De Academie verzorgt professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid willen werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn. 

De Academie biedt met de interdisciplinaire basismodule een gemeenschappelijke basis en een interdisciplinaire verbinding aan van zorgverleners in de antroposofische zorg. 

De Academie bundelt de deskundigheid die bij de beroepsverenigingen en instellingen in de antroposofische zorg is ontwikkeld. 

De agenda met de nascholingen en opleidingen vind je op https://academieag.nl/scholing 

Instituut voor Biografiek

Hogeschool Leiden

Het aanbod van cursussen en opleidingen van het Instituut voor Biografiek is gericht op het bestuderen van- en werken met je eigen levensloop, waarbij de opleidingen ook vormend zijn in het toepassen van de biografiek als professional.

De biografiek en het biografiewerk dragen bij aan het vergroten van zelfkennis en de mogelijkheden tot zelfverwerkelijking, en op deze manier dienen ze de bevordering van de salutogenese.

Voor meer informatie over onze opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses zie: www.biografiek.nl

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen - NVAA Opleiding

De studie geneeskunde is een gedegen vakopleiding. De student wordt vertrouwd gemaakt met de uitgebreide kennis en mogelijkheden die de wetenschap heeft gebracht. Toch ervaren steeds meer artsen dat die opleiding weliswaar uitstekend is, maar ook haar beperkingen heeft.
Kenmerkend is dat vooral “vanuit het hoofd” wordt gewerkt. Het geheel wordt verklaard door wat “onder een vergrootglas” wordt gezien: cellen, moleculen, ziekteverwekkers.

Maar is dat de enige manier waarop je kan begrijpen hoe de mens in elkaar zit, hoe ziekteprocessen verlopen, en wat er nodig is om weer beter te worden? Welke  therapeutische mogelijkheden kan een andere blik opleveren? Wat ís gezondheid eigenlijk? En hoe zit het met ons gevoel, ons inlevingsvermogen?

In de opleiding Antroposofische Geneeskunde wordt geprobeerd om op deze vragen een duidelijker antwoord te geven. Het zoeken naar een grotere samenhang tussen processen in de mens, en tussen de mens en zijn omgeving en de natuur krijgen hierbij veel aandacht. Dit gebeurt op een manier die net zo gedegen, zorgvuldig en voorstelbaar is als de gangbare universitaire studie, en die tegelijkertijd recht doet aan hoofd én hart.

Wil je meer informatie over de opleiding of Antroposofische Geneeskunde?   

Plegan Opleidingen

Hogeschool Leiden

Plegan Opleidingen bevordert en coördineert cursussen en opleidingen voor het verplegen van mensen in verschillende levenssituaties, geïnspireerd vanuit antroposofie.

 

Verpleegkunde en antroposofie

De opleidingen en nascholing van Plegan Opleidingen kennen twee uitgangspunten: de moderne inzichten van de verpleegkundige-,en medische wetenschap en een mensbeeld dat ’hemel’ en ’aarde’ in zich verenigt.

De moderne wetenschap gaat uit van wat meetbaar en tastbaar is. Maar een mens die ziek is heeft een individuele beleving aan dit ziek zijn, dit beleven beïnvloedt het meetbare. Een holistisch mensbeeld gaat uit van de relatie tussen alle factoren.

Antroposofie verenigt de feitelijke wetenschap met de individuele beleving. Volgens de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, uiten vitale, psychische en geestelijke processen zich in wat meetbaar en tastbaar is . 

Plegan Opleidingen biedt een praktische invulling van deze benadering. Verpleegkundige vaardigheden, kennis en ontwikkeling van vermogens zijn de middelen waarvan gebruik wordt gemaakt. Inzichten in het wezen van de individuele patiënt werpen licht op diens vraag aan een verpleegkundige. De verpleging gaat uit van de ziekmakende oorzaken en activeert met haar handelen mede de levenskrachten die het zelfgenezend vermogen van  de patiënt ondersteunen.

Voor meer info: zie www.plegan.nl 

Scillz

Hogeschool Leiden

In inspirerende opleidingen(mbo), cursussen, trainingen coaching en advies biedt Scillz inspiratie en tools aan begeleiders en zorgverleners om de mens te zien achter beperkingen, om zingeving te vinden en meer (zelf)-bewust te handelen in de dagelijkse praktijk.

Onze missie is de deskundigheid en kwaliteit van het professionele handelen van medewerkers zodanig te bevorderen, dat dit bijdraagt aan goede, menswaardige zorg.

Scillz is er voor mensen die op een andere wijze willen leren, voor mensen die zoeken naar verdieping in het kijken naar de mens achter de mens. Wij zien, dat vanuit verbinding met zichzelf, de andere en de omgeving niet alleen leren maar ook ontwikkeling op gang kan komen.

Voor meer informatie zie www.scillz.nl