Bezig met een schoolopdracht

Tweede Online Open Dag Hogeschool Leiden op 20 mei

15 mei 2020 - Rondlopen door het gebouw, de faciliteiten bekijken en kennismaken met studenten en docenten. Het is zó belangrijk voor studiekiezers om tijdens open dagen sfeer te proeven en een gevoel te krijgen bij een bepaalde onderwijsinstelling.

En juist dat kan nu niet vanwege de beperkingen van de coronacrisis. Of dit gebrek aan ‘live’ voorlichtingsmogelijkheden leidt tot lagere instroomcijfers, valt nog te bezien. Wel heeft het hoger onderwijs maatregelen genomen om de instroom op peil te houden en om studiekiezers zo goed mogelijk te helpen met het maken van een weloverwogen keuze.

Aanmelddeadline verlengd en online voorlichting

Ten eerste krijgen havisten en vwo’ers meer tijd: zij kunnen zich niet tot 1 mei maar tot uiterlijk 1 juni 2020 aanmelden voor een vervolgopleiding in het hbo of op de universiteit. Ten tweede organiseren de meeste onderwijsinstellingen online voorlichtingsactiviteiten. Denk aan presentaties, interactieve sessies en live Q&A-sessies via social media.

Hogeschool Leiden blijft niet achter. Op zaterdag 18 april organiseerde zij haar eerste Online Open Dag. Met gebruik van online videobellen namen bijna 1500 bezoekers (vorig jaar rond dit tijdstip 1700) plaats in een digitale klas en volgden zo webinars met PowerPoint-presentaties en opleidingsvideo’s. Opvallend was dat er geen enkele schroom bij studiekiezers was om vragen te stellen via de chat of na afloop van een presentatie aan docenten en studenten. Deze Online Open Dag kreeg een vervolg op social media, waar opleidingen individueel vraag-en-antwoord-sessies hielden.

Online Open Dag op 20 mei

Om deze succesvolle eerste editie een vervolg te geven en late beslissers extra te prikkelen, vindt op woensdag 20 mei tussen 15.00 en 21.00 uur de tweede editie plaats. Naast de meeste voltijd bacheloropleidingen, komen in de avonduren ook trajecten voor professionals aan bod.

Alle voorbereidingen vinden wederom plaats vanuit de huiskamer. Lein Labruijere van de afdeling Marketing & Communicatie vertelt.

Lein Labruijere

“De vragen en antwoorden uit de chatsessies van de eerste Online Open Dag zijn bewaard. Bezoekers waren overal het algemeen erg tevreden, maar we kregen ook tips voor verbeteringen. Die nemen we mee naar woensdag en gebruiken we ter verrijking van onze online omgeving. Het is geen alternatief voor een échte open dag, maar ik roep studiekiezers en hun ouders op om wel te deelnemen. Je kunt meeluisteren, vragen stellen en ook leren van de vragen van andere deelnemers. En het is ook gezellig. Ik zie je graag online op woensdag 20 mei!

Lein Labruijere

Meer informatie

Meer weten over studeren aan Hogeschool Leiden? Deelnemen aan de Online Open Dag of Online Informatieavond? Bekijk de teasers via YouTube, ga naar de website van de hogeschool en meld je aan voor één van de twee onderdelen. Je ontvangt dan van tevoren alle ins en outs.

Weet je al bijna zeker welke studie je gaat doen of heb je juist nog hulp nodig? Loop dan nog eens de ‘Hulp bij je studiekeuze’-pagina door.