Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Twee hogescholen werken samen aan meer leraren voor vrijeschool

Samenwerking Hogeschool Leiden en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Vanaf studiejaar 2019-2020 kunnen alle pabo studenten in Nederland een minor Vrijeschoolonderwijs volgen in Nijmegen. Na het afstuderen kunnen deze pabo studenten dan ook bij de vrijeschool aan de slag. De minor is ontwikkeld door de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden en de Pabo van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). De minor is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Vrijescholen Athena en Stichting Pallas, die samen enkele tientallen vrijescholen in het primair onderwijs verenigen. Op deze manier wordt in de behoefte van meer opgeleide vrijeschoolleraren in het oosten van het land voorzien.

Toename vrijescholen

Er komen steeds meer vrijescholen in Nederland en dus ook steeds meer vacatures. De afgelopen 10 jaar is het aantal leerlingen aan een Vrijeschool met 41% toegenomen en zijn er nieuwe vrijescholen bijgekomen. Het vrijeschoolonderwijs gelooft in het versterken van de talenten die ieder kind al in zich heeft. Vragen die gesteld worden zijn: ‘wat kan dit kind toevoegen?’ en ‘wat wil hij zelf vormgeven?’ . Deze ontwikkeling vraagt om onderwijs dat verbreedt én de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in creativiteit, inventiviteit, originaliteit en cognitiviteit. Maar ook onderwijs dat werkt vanuit een doel in plaats van een methode. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie.

‘De Vrijeschoolpabo aan Hogeschool Leiden is de enige in Nederland en België die studenten opleidt tot vrijeschoolleerkracht. De samenwerking met de HAN en de besturen in het oosten van het land geeft mogelijkheden om meer studenten op te leiden en daarmee in die regio het lerarentekort op vrijescholen aan te pakken’.

Angelique Prins, docent, projectleider minor Vrijeschoolonderwijs en lid regiegroep lerarentekort Vereniging Vrijescholen, Hogeschool Leiden.

‘Veel afgestudeerde studenten bij de Pabo hebben nog steeds geen goed beeld van het vrijeschoolonderwijs. De vrijescholen groeien en hebben ook leerkrachten nodig. Er was behoefte aan een minor Vrijeschoolonderwijs en daarom hebben we met verschillende partijen de krachten gebundeld’.

Harry Gubbels M., Directeur Meander, vrijeschool voor basisonderwijs.

Over de minor Vrijeschoolonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs hanteert een antroposofische aanpak. Vanwege de specifieke achtergrond van dit onderwijs is er bij de Vrijeschoolpabo een ander vakkenpakket dan bij reguliere lerarenopleidingen. Naast reguliere pabovakken krijgt de student een brede basis van kunstonderwijs en filosofie. Om meer pabo-studenten die specifieke kennis te geven is er vanaf februari 2020 de minor Vrijeschoolonderwijs bij de HAN.  In deze minor maken studenten kennis met het vrijeschoolonderwijs zowel in de lessen als in een stage. De studenten gaan zich verdiepen in wat het vrijeschoolonderwijs maakt wat het is, door bijvoorbeeld te leren om op een kunstzinnige manier te onderwijzen. Daarnaast maken de studenten onder andere kennis met de vertel-en ontwikkelstof behorend bij de verschillende leerjaren.

‘Het is echt een verdiepende minor, ook voor studenten die niet op de vrijeschool willen gaan werken. Het verdiept je kijk op leren en onderwijs en je leert het kind in zijn geheel te zien en het onderwijs daarop aan te passen. Want juist kennis en kunde vanuit het Vrije Schoolse verrijkt je hele onderwijs’.

Eva van Pinxteren,  Docent Pedagogiek en Onderwijskunde bij HAN Pabo.

‘Leren met hoofd, hart en handen. Talenten kun je pas zien en ontwikkelen bij kinderen als ze in alle vakken gezien worden. Juist bij vrijeschoolonderwijs wordt je als docent uitgedaagd om je eigen lessen te ontwerpen en wordt dus ook je eigen creativiteit gestimuleerd. Iets dat ik mijn studenten bij de HAN ook probeer mee te geven. Daar heb je allerlei gereedschappen voor nodig als docent en die komen overduidelijk aan bod in deze minor’.

Dave Hanzen, Docent Natuuronderwijs en Techniek op HAN Pabo.

Interesse en aanmelden

Pabo studenten die interesse hebben in deze minor kunnen zich inschrijven via Kiesopmaat. Mensen die werkzaam zijn op een Pabo of op een basisschool en ook interesse hebben kunnen contact opnemen Dave Hanzen via Dave.Hanzen@han.nl. De minor start in februari 2020 en zal gegeven worden bij de HAN faculteit Educatie, Kapittelweg 35 te Nijmegen.