Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Tim Versluis winnaar Hogeschool Leiden Prijs

Tim Versluis, student Sociaal Pedagogische Hulpverlening, heeft de 'Hogeschool Leiden Prijs' gewonnen met zijn scriptie over het motiveren van cliënten met angst- of stemmingsstoornissen voor een vervolgbehandeling. De jury beoordeelt het onderzoek als systematisch, goed verwoord, relevant en de resultaten zijn bruikbaar in de praktijk. De tweede en derde prijs zijn respectievelijk voor Marianne van Leeuwen en Mirna Baak. Jaarlijks reikt Hogeschool Leiden de 'Hogeschool Leiden Prijs' uit aan de drie beste werkstukken van studenten uit het voorgaande studiejaar. Tim Versluis verdient door deze prestatie een bedrag van 750 euro.

Tim Versluis
Tim Versluis

Onderzoeksresultaat

Het onderzoek van Tim Versluis is gericht op een nieuwe vorm van zorg binnen de GGZ. De GGZ is sterk in beweging als gevolg van bezuinigingen; veel open opnameafdelingen worden gesloten. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er behoefte is aan een nieuwe vorm van zorg. Eén daarvan is de Acute Dagbehandeling. Cliënten moeten binnen zes weken voorbereid zijn op de overgang van deze Acute Dagbehandeling naar een minder intensieve vervolgbehandeling. Dit onderzoek richt zich op cliënten met angst- en stemmingsstoornissen. Voor hen blijkt de overgang naar minder intensieve zorg veelal gepaard te gaan met ambivalentie en weerstand. Ambivalentie en weerstand leiden tot een vertraging in de behandeling en daarmee tot hogere kosten. Deze ambivalentie en weerstand moeten op constructieve wijze worden aangepakt. De vraag is hoe. Het onderzoek biedt het antwoord op de vraag, namelijk door motiverende gespreksvoering. Motiverende gespreksvoering is in de verslavingszorg al gangbaar. Dit onderzoek laat zien waarom motiverende gespreksvoering ook voor mensen met angst- of stemmingsstoornis bruikbaar kan zijn.

Jury-oordeel:
"Hier ligt een goed opgebouwd onderzoek en methodisch goed uitgewerkt. De argumentatie is goed weergegeven. Het verslag leest prettig en ziet er verzorgd uit. De relevantie van het onderwerp is overduidelijk. Het betreft een actueel onderwerp. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Het leeswerk is omvangrijk, liever ziet de jury een deel van de interviews naar de bijlage verschuiven. De aanbevelingen zijn te gebruiken voor de praktijk en ook breder te trekken."

Tweede en derde plek
De nummer twee, Marianne van Leeuwen, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van verhoogde lichaamstemperatuur op het natriumgehalte bij extreem vroeg-geborenen en de rol die de couveusetemperatuur daarbij speelt. De studente Master Advanced Nursing Practice oogst veel lof van de jury die het omschrijft als een 'goed uitgevoerd onderzoek' dat 'relevant' is met 'maatschappelijke consequenties'. Met haar tweede prijs verdient Van Leeuwen een prijs van 500 euro.

Mirna Baak behaalde met haar scriptie over het bestuderen van bekerplanten met behulp van 3D scanapparatuur de derde prijs. Het jury-oordeel: "De waarde van dit onderzoek is er zeker en de kwaliteit ook." Met de door Baak ontwikkelde software wordt bijgedragen aan verbeterde automatisering van plantherkenning die uiteindelijk ingezet kan worden om de aanwezigheid van onkruid tussen landbouwgewassen in een vroeg stadium te detecteren. Aan de derde plek is een geldprijs van 250 euro verbonden.