Hogeschool Leiden

Symposium E-Discovery en Artificial Intelligence

‘De politie mag een smartphone ontgrendelen en dan…?’

Op donderdag 11 april a.s. organiseert het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden het Symposium E-Discovery 2019. Het thema van deze 10e editie is ‘Zoeken naar digitale sporen met Artificial Intelligence (AI)’. Tijdens het symposium krijgt u meer informatie over nieuwe en verbeterde toepassingen van AI bij het zoeken naar en interpreteren van digitale sporen.

Onze smartphone en het explosief groeiende Internet of Things bevatten digitale sporen die een schat aan informatie bevatten voor forensisch onderzoek. Onlangs bepaalde de rechtbank in Haarlem dat de politie een verdachte kan dwingen zijn telefoon te ontgrendelen. Daarna komt Artificial Intelligence om de hoek kijken. AI helpt de politie slim te zoeken in al die duizenden berichten en foto’s op een telefoon en andere gegevensdragers die in beslag worden genomen.

Digitale context

Artificial Intelligence wordt al met succes ingezet in E-Discovery projecten bij predictive coding en in opsporingsonderzoeken bij het automatisch zoeken naar chatberichten en afbeeldingen van wapens, drugs en bloot. Soms kan het voor een onderzoek echter belangrijker zijn om te weten met wie is gecommuniceerd, waar en wanneer dan wát er is gecommuniceerd. Ook hier helpt AI, door onderzoekers te ondersteunen bij het leggen van verbanden, ook wel aangeduid met ‘link analysis’.

Symposium

Het symposium gaat hier op in. Sprekers praten u bij over het automatisch identificeren van gebeurtenissen en tijdstippen in relatie tot personen en bedrijven aan de hand van open bronnen, over het herkennen van sentiment en fraude in bedrijfse-mail en zoomen in op active learning, een verbeterde vorm van predictive coding. Net als voorgaande jaren is er weer een informatiemarkt waar bestaande en nieuwe tools gepresenteerd worden door bedrijven en onderzoekers.

Meer over het Symposium E-Discovery 2019

Lector Hans Henseler

Hans Henseler is lector Digital Forensics & E-Discovery bij de specialisatie Forensische ICT aan Hogeschool Leiden. Hij is tevens Director Digital Evidence Review bij Magnet Forensics uit Canada dat software ontwikkelt voor opsporingsinstanties.