De vlaggen van de hogeschool

Subsidie voor hoofd, schouders, knie en taal

Onderwijsinstellingen doen onderzoek naar de combinatie van ervaring en taal.

Als een kind taal verwerft, leert het woorden kennen en gebruiken waarmee de concepten die hij heeft leren kennen met zijn lijf, opgedaan met al zijn zintuigen, verwoord kunnen worden. Taal, denken en ervaringen zijn niet los verkrijgbaar. Taal heb je niet alleen om de wereld om je heen te kunnen benoemen. Met die taal krijgt een kind ook grip op de wereld. Doordat in de taal de ervaring meekomt, kan een kind met taal de wereld om zich heen beïnvloeden. Tegelijkertijd heeft hij die taal nodig om zijn eigen handelen in die wereld aan te sturen. Als je de taalontwikkeling van kinderen wilt stimuleren is het zaak om de ruimte te bieden aan veel ervaringen, omdat die in de taal naar voren blijven komen, en daarmee het kind de mogelijkheden bieden om met die taal tot ontplooiing te komen.

RAAK PRO-subsidie

Dieuwke Hovinga (lector Natuur & Ontwikkeling Kind Hogeschool Leiden) heeft samen met Jannette Prins (Thomas More Hogeschool) en Rolf Zwaan (Erasmus Universiteit) een onderzoek ontwikkeld dat zij de komende vier jaar gaan uitvoeren dankzij de toegekende RAAK-PRO subsidie. Regieorgaan SIA financiert 25 onderzoeksprojecten van hogescholen binnen de regeling RAAK-PRO. In totaal waren er 64 voorstellen ingediend voor de ronde 2016. Het onderzoek van Dieuwke, Jannette en Rolf is dus één van die 25 onderzoeksprojecten. RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Natuur & Ontwikkeling Kind

Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind laten zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is; een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd. Vanuit dit perspectief is de inrichting van de fysieke omgeving een pedagogische verantwoordelijkheid en verdient daarom een plek in het pedagogisch handelen van professionals.

Meer over het onderzoek

Bekijk het pamflet bij het artikel 'Raak Pro subsidie voor Hoofd, schouders, knie en TAAL!'