Studenten van Hogeschool Leiden bezoeken het Museum van Oudheden in Leiden

Studenten leren kritisch denken in Rijksmuseum van Oudheden

30 april 2019 - Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt van maandag 6 mei tot vrijdag 10 mei ruim 900 eerstejaarsstudenten van Hogeschool Leiden. De studenten nemen deel aan het programma ‘Wat is dát?’ en worden gestimuleerd tot kritisch denken. Tijdens het programma krijgen de studenten handvatten aangereikt ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling.  

Na de overstap van de middelbare school naar het hbo zijn de studenten gebaat bij ondersteuning in hun studieloopbaan en de persoonlijke ontwikkeling. Een van de belangrijkste pijlers daarbij is om studenten te leren bewust keuzes te maken en kritisch te kijken naar de eigen opvattingen en ideeën. Hier gaan 900 eerstejaars studenten van de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden mee aan de slag tijdens het programma ‘Wat is dát?’, ontwikkeld door History@work.

Onderzoekend leren

Van maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei 2019 gaan de 900 studenten op onderzoek uit in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zij maken daarbij kennis met archeologie en geschiedenis zoals die te vinden is in het museum. Er wordt gewerkt met voorwerpen en verhalen uit het museum, waarbij aannames en besluiten centraal staan. Waar baseer ik mijn besluiten op? Klopt mijn redenatie wel? En is wat ik gewoon vind wel zo gewoon?

Studenten kijken naar de eigen kritische vaardigheden, spelen een spel, krijgen een rondleiding en tot slot wordt hun toekomst voorspeld. In de dagen erna gaan de studenten actief aan de slag met de opbrengsten van deze dag: wat heb ik ervan geleerd, wat ga ik anders doen als student, hoe kan ik mijn studie op een bewuste manier vervolgen?

Samenwerking

Het programma ‘Wat is dát?’ is een samenwerking tussen het Rijksmuseum van Oudheden, Hogeschool Leiden en History@work. History@work is een bedrijf dat zich richt op het geven van trainingen voor organisaties en hoger onderwijs aan de hand van geschiedenis en kunst. Het programma ‘Wat is dat?’ is vanaf het studiejaar 2019-2020 te boeken voor alle groepen uit het Hoger Onderwijs en het mbo. Vanaf de zomer 2019 is het programma via de website van het Rijksmuseum van Oudheden te boeken.