Rode trap centrale hal Hogeschool Leiden.

Staatssecretaris Blokhuis reikt pabo-certificaten uit

6 mei 2019 - Een nieuwe pabo-specialisatie die door Hogeschool Leiden in samenwerking met vijf andere hogescholen is ontwikkeld moet ervoor zorgen dat basisscholen een structureel gezondheidsbeleid gaan voeren. De afgelopen vier jaar is met dat doel een pilot gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Staatssecretaris Blokhuis reikt op 20 mei in Leiden aan de eerste studenten hun certificaat uit. 

Brede landelijke samenwerking

De afgelopen vier jaar is het curriculum van het traject Specialist Sportieve en Gezonde School in pilotvorm aangeboden aan de pabostudenten van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool InHolland, Hogeschool Windesheim, Marnix Academie, NHL Stenden en Hogeschool Leiden. Daarnaast is samengewerkt met instanties die al partner zijn in de Gezonde School-aanpak, zoals het RIVM, de PO-Raad en andere expertisecentra en stakeholders op het gebied van gezondheid en onderwijs.

Gezondheid moet niet afhankelijk zijn van een enthousiaste directeur

Monique van Ark, pabo-docent op Hogeschool Leiden en projectleider van het landelijk traject Specialist Sportieve en Gezonde School: “Aandacht voor gezondheid op basisscholen is vaak nog afhankelijk van een enthousiaste directeur of leraar. Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat er bijvoorbeeld nog te weinig wordt bewogen op scholen. Een gefundeerd gezondheidsbeleid gaat natuurlijk nog verder dan dat. De studenten en leerkrachten die deze specialisatie volgen krijgen de kennis en vaardigheden mee om structureel met gezondheid op hun eigen basisschool aan de slag te gaan.”

Lunchtrommels

De specialist onderzoekt allereerst wat er al gebeurt op een school op het gebied van verschillende gezondheidsthema’s, zoals beweging, mediawijsheid en voeding. Ook de rol van ouders komt om de hoek kijken; hoe wordt er getrakteerd, wat zit er in de lunchtrommels? Op basis van de vier pijlers van de Gezonde School zorgt de specialist vervolgens dat gezondheidsverbeteringen structureel worden doorgevoerd. Van Ark: “De specialist moet bijvoorbeeld voorkomen dat er nog gevulde koeken worden uitgedeeld tijdens de avondvierdaagse, terwijl er net een project over gezonde voeding is afgerond. Zo'n project moet structureel worden ingebed in het beleid van een school en ook bekend zijn bij ouders. Dat kan op een manier die past bij de school. De specialisatie reikt daarvoor een grote hoeveelheid aan visies, methodes en ideeën aan. Want wat op school A een succes is, kan op school B juist floppen.”

‘Gezondheid net zo belangrijk als leren rekenen

Vanaf september kan dit curriculum op alle pabo’s in Nederland worden aangeboden. Van Ark: “Bovendien moet de mogelijkheid van nascholing voor al werkende leerkrachten zorgen voor een snelle uitrol door Nederland. Aandacht voor gezondheid moet in het onderwijs net zo belangrijk zijn als rekenen en taal.”

Hogeschool Leiden