Welkom op Hogeschool Leiden

Robin Droogendijk winnaar Hogeschool Leiden Scriptieprijs

Onderzoek naar vormgeving burgerparticipatie Omgevingswet best beoordeeld

Robin Droogendijk heeft de ‘Hogeschool Leiden Scriptieprijs 2016’ gewonnen met haar onderzoek naar burgerparticipatie in de nieuwe Omgevingswet. De jury noemt het een gestructureerde en praktijkgerichte scriptie, waarmee een actueel en belangrijk maatschappelijk thema aangekaart wordt. De tweede en derde prijs zijn respectievelijk voor Oumaima Etsouli en Josine Laarakker. Jaarlijks reikt het College van Bestuur van Hogeschool Leiden de Scriptieprijs uit aan de drie beste scripties/ onderzoeken van studenten uit het voorgaande studiejaar. Robin Droogendijk studeerde afgelopen zomer af bij de opleiding HBO-Rechten en verdient met haar uitverkiezing een bedrag van 750 euro. 

Burgerparticipatie Omgevingswet

Voor haar winnende scriptie heeft Robin Droogendijk een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop burgerparticipatie het best vormgegeven kan worden na invoering van de nieuwe Omgevingswet. De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat ten aanzien van de burgerparticipatie bij de nieuwe Omgevingswet, die vermoedelijk in 2018 wordt ingevoerd, maatwerk geleverd moet worden. Hoe een participatietraject ingericht dient te worden is onder andere afhankelijk van de aard, complexiteit, de verschillende belangen die ermee gemoeid zijn en andere specifieke kenmerken van het project en de projectlocatie. 

Oordeel

Een heel goed leesbaar en gestructureerd praktijkgerichte scriptie met een goede balans tussen de praktische relevantie en methodische grondigheid. In het onderzoek worden juridische en sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethodes gecombineerd. De jury ziet dat zij met dit onderzoek een actueel en belangrijk maatschappelijk thema aankaart. 

Tweede en derde plek

De nummer twee, Oumaima Etsouli (opleiding Chemie), heeft onderzoek gedaan naar de geschiktheid van het fiber-optic system als ontwikkelingsinstrument. De snelheid waarmee een werkzame stof in een tablet vrijkomt na orale inname bepaalt voor een belangrijk deel de werkzaamheid van het medicijn. In de farmaceutische industrie wordt deze oplossnelheid bepaald met dissolutietesten. Oumaima heeft gedemonstreerd dat de dissolutietesten na toepassing van fiber-optics niet alleen sneller en minder arbeidsintensief zijn, maar tevens meer gedetailleerde informatie geven over het oplosproces. Hierdoor wordt onder andere de ontwikkeling van medicijnen goedkoper. Volgens de jury is complexe materie op eenvoudige wijze beschreven. Met haar tweede prijs heeft Oumaima een bedrag van 500 euro verdiend. 

Josine Laarakker (opleiding Kunstzinnige Therapie) heeft met haar onderzoek een opzet gedaan om een kunstzinnige, muziektherapeutische behandelmodule vorm te geven voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Onderzocht is welke vorm en inhoud een behandeling bij volwassen cliënten in de GGZ moet hebben, gericht op de derde behandelfase van PTSS. Ook hier oordeelt de jury dat op een goede manier een actueel thema met brede maatschappelijke relevantie besproken wordt. Voor de derde prijs krijgt Josine een bedrag van 250 euro.

Talentenmiddag Hogeschool Leiden

De prijswinnaars hebben vandaag hun cheque in ontvangst genomen tijdens de jaarlijkse Talentenmiddag van Hogeschool Leiden. De winnaars van de scriptieprijs worden vastgesteld door een onafhankelijke jury bestaande uit Dhr. Koolwijk (VU Medisch Centrum), Dhr. Kallenberg (Universiteit Leiden) en Dhr. Butter (Hogeschool Utrecht), onder leiding van Charlotte van Hees (Hogeschool Leiden). Dit jaar waren vijftien scripties genomineerd. 

Hogeschool Leiden
Winnaars Hogeschool Leiden Scriptieprijs 2016