Hogeschool Leiden

Pabo Hogeschool Leiden gaat voor ‘Veel Meer Meesters’

Wethouder trots op aantrekkelijke opleiding voor mannen

Het startsein van de campagne ‘Veel Meer Meester’ is op donderdag 15 oktober. Deze landelijke campagne moet mannen interesseren voor een baan als leerkracht basisonderwijs. Ook Pabo Leiden sluit zich bij deze campagne aan. Deze dag gaan mannelijke studenten van Hogeschool Leiden daarom op ludieke wijze op het stationsplein van Leiden actie voeren. Met veel geluid, actie en spektakel trekken zij met een flashmob de aandacht voor dit thema.

De Pabo van Hogeschool Leiden kent dit jaar een instroom van 25% mannen. Omdat het basisonderwijs relatief weinig mannelijke leerkrachten kent, is het de ambitie in Leiden om meer mannen op te leiden. Pabo Leiden zoekt manieren om de opleiding voor mannen aantrekkelijker te maken. Zo plaatst de pabo waar mogelijk mannelijke studenten bij mannelijke mentoren in de stage. Op deze manier kan de student zich makkelijker met zijn mentor identificeren. De mentor fungeert als rolmodel. Verder kent Pabo Leiden een sportklas, waarin studenten zich richten op bewegen en gezondheid. Op deze manier worden zij opgeleid tot ‘Sportieve en Gezonde School coördinator’. De Pabo Sportklas trekt al een paar jaar (relatief) veel mannen.

De Leidse Wethouder Frank de Wit: “Als wethouder Onderwijs ben ik ontzettend trots dat Hogeschool Leiden aandacht besteed aan meer mannen in het onderwijs. Niet alleen met deze campagne, maar ook door de opleiding echt aantrekkelijker te maken voor mannen. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien tussen en leren van mannen en vrouwen. Voor mannen is het belangrijk dat ze zich thuis voelen op een school. Ook kunnen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten nog enorm veel van elkaar leren. Vaak trekken jongens meer naar mannelijke leerkrachten; samen praten over de nieuwste Fifa16, ontspannen omgaan met gestoei en geduw en gevoel hebben bij de behoefte om met elkaar even om het schoolgebouw te willen rennen.”

Waarom Veel Meer Meester?

Kinderen (jongens én meisjes), ouders en professionals binnen het onderwijs willen meer mannen voor de klas. Zij vinden een evenredige verdeling van mannen en vrouwen binnen de teams op scholen belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van onderwijs niet sekse gerelateerd is. Wel blijkt dat kinderen hun schooltijd anders beleven als er een man voor de klas staat. De balans moet weer terug in de teams. De redenen hiervoor zijn divers. Zo hebben mannen over het algemeen meer affiniteit met het gebruik van ICT in het onderwijs, vullen zij het bewegingsonderwijs anders in en communiceren ze anders dan vrouwen. Mannen relativeren over het algemeen meer en verwerken meer humor in hun lessen. Zowel jongens als meisjes hebben baat bij diversiteit en afwisseling in communicatie. Het blijkt dat mannen zich herkennen in het gedrag van jongens en hier meer begrip voor hebben. Dat geldt ook voor de manier waarop jongens leren en zich ontwikkelen. Jongens op hun beurt verbinden zich makkelijker met mannelijke leerkrachten. Zij zijn voor hen een inspiratiebron. Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat zij gewend raken aan vrouwen én mannen voor de klas. Tot slot blijkt dat werken in teams met vrouwen én mannen een andere (betere) dynamiek geeft.

Landelijke actiedag

Kortom, genoeg redenen voor Pabo Hogeschool Leiden om aan te sluiten bij de landelijke ‘Veel meer meester’-dag op donderdag 15 oktober 2015. Deze dag gaan mannelijke studenten van Pabo Leiden daarom op ludieke wijze op het stationsplein van Leiden actie voeren. Met veel geluid, actie en spektakel trekken zij met een flashmob de aandacht voor dit thema.

Kijk voor meer informatie over 'Veel Meer Meester' en de volledige programma's per stad op www.veelmeermeester.nl