Welkom op Hogeschool Leiden

Ouders moeten investeren in relatie en in leren samenwerken

Partnerrelatie belangrijk voor welzijn van ouders en kinderen

Ouderschap is meer dan opvoeden. Investeren in opvoedvaardigheden alleen volstaat niet. Om ouders krachtiger te maken, is investeren in algemene levensvaardigheden, zoals zelfvertrouwen en omgaan met emotie en stress, net zo belangrijk. Ook zullen ouders onderling met elkaar moeten samenwerken. Door een goede samenwerking tussen partners wordt geïnvesteerd in hun relatie in het gezin én in de ontwikkeling van kinderen. Dit blijkt het onderzoek van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Het Expertisecentrum Jeugd is dan ook gestart met het project OuderTeam.nu. 

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie tijdelijk afneemt. De relatie komt door allerlei redenen onder druk te staan, onder andere door onzekerheid, minder tijd voor elkaar en spanning over de taakverdeling. Natuurlijk spelen slaapgebrek en minder energie ook een rol. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek Leuker voor later, dat wordt uitgevoerd door het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding, onderdeel van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. De resultaten bevestigen het belang van investeren in elkaar, juist wanneer er door de komst van een kind eigenlijk niet zoveel tijd voor de relatie overblijft. De partnerrelatie is namelijk belangrijk voor het welzijn van ouders én kinderen. 

OuderTeam.nu

Een belangrijk onderdeel van ouderschap is de manier waarop ouders samenwerken. In Nederland is momenteel nog geen effectieve interventie die zich richt op de samenwerkingsrelatie tussen ouders. Daarom werkt het lectoraat aan OuderTeam.nu, het eerste Nederlandse programma voor ouders van nu en van later. OuderTeam.nu is een psycho-educatief programma dat zich richt op het versterken van de samenwerkingsrelatie tussen ouders. Het programma bestaat uit een aantal groepssessies voor en na de geboorte. De sessies tijdens de zwangerschap richten zich op de introductie van verschillende thema’s en relatievaardigheden. Besproken wordt hoe je kan samenwerken als partners, op zo’n manier dat het de ontwikkeling van je kind, jouw eigen welzijn en het gezamenlijk welzijn ten goede komt. Na de zwangerschap zijn de sessies gericht op de nieuwe situatie, als het kindje er is, met herhaling van eerder besproken thema’s, onderwerpen als veiligheid en hechting en het steunen van elkaar in de nieuwe ouderrol.  

Van onderzoek naar integratie

OuderTeam.nu is de Nederlandse variant van het Amerikaanse programma ‘Family Foundations’. Het project van het Expertisecentrum Jeugd heeft als doel om, samen met ouders en professionals, het programma passend te maken voor de Nederlandse situatie, en middels onderzoek de effectiviteit bij zwangere ouders en ouders met jonge kinderen te meten. Daarnaast is het de ambitie om OuderTeam.nu te integreren in bestaande ondersteuning voor toekomstige ouders vanuit Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), verloskundigenpraktijken, kraamzorg en ziekenhuizen.

Voor meer informatie over het Expertisecentrum Jeugd kunt u terecht op de volgende website https://www.hsleiden.nl/expertisecentrum-jeugd of op de website van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding https://www.hsleiden.nl/partnerrelatie