Hogeschool Leiden

Tachtig studenten zetten zich in voor ontwikkelingsorganisatie MIVA

De tweedejaars studenten Communicatie gaan in het kader van hun studie events opzetten om geld op te halen voor Joseph. Joseph zet zich dagelijks in voor onderwijs voor de allerarmsten in India. Tijdens de kick-off op 5 september worden de Leidse studenten geïnformeerd over het werk van MIVA en Joseph. De evenementen die zij vervolgens organiseren vinden plaats van 31 oktober tot 13 november.

Ook de allerarmsten naar school

Joseph heeft een centrum waar honderd kinderen van 6 tot 14 jaar worden opgevangen en basisonderwijs krijgen. Naast straatkinderen van de arme bergvolkeren vangt Joseph veel kinderen op die vroeger op een vuilnisbelt werkten. Hij overtuigt hun ouders om de kinderen naar het centrum te laten gaan.

“Omdat de kinderen dan geen geld meer kunnen verdienen, is het heel belangrijk dat ouders inzien dat het voor de toekomst van de kinderen echt veel beter is. We geven de kinderen op het centrum te eten en een slaapplaats zodat de ouders kunnen werken."

Joseph

Joseph heeft een nieuwe schoolbus nodig. Zijn oude bus is versleten en niet meer veilig. Door het organiseren van events waarbij geld opgehaald wordt, proberen de Leidse studenten hem te helpen zijn werk voort te zetten.

Over MIVA

MIVA gelooft in de kracht van het individu. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. MIVA ziet het als haar missie om lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te steunen. Want, wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Deze mensen durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Ze zijn actief op veel terreinen, zoals vrouwenrechten, gezondheidszorg, onderwijs, mensenrechten en rechten van kinderen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. MIVA vergroot hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is. 

Meer informatie of aanwezig zijn op 5 september?

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Geertje van der Beele via: