Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Leefklimaat in Justitiële Jeugdinrichtingen opnieuw positief

Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de zeven JJI’s in Nederland.

Positieve ervaringen van jongeren

De resultaten van het jaarlijkse leef-, leer- en werkklimaatonderzoek tonen aan dat jongeren net als voorgaande jaren ook dit jaar het leefklimaat positief ervaren. Ze ervaren positieve ondersteuning van medewerkers, een goede sfeer, mogelijkheden tot groei en weinig repressie. In alle afzonderlijke JJI’s wordt het leefklimaat gelijk aan of iets positiever dan de metingen in 2016 ervaren.

In kaart brengen werkklimaat onder medewerkers

Medewerkers zijn belangrijk in het creëren en behouden van een positief leefklimaat. Om deze reden is ook het werkklimaat onder de medewerkers binnen de JJI’s in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat medewerkers gemiddeld een positief werkklimaat ervaren. Zij ervaren vooral inspirerend en controlerend leiderschap, meer positief dan negatief teamfunctioneren en er lijkt een balans tussen de mate waarin de medewerkers en instellingen voldoen aan de werknemers- en werkgeversverplichtingen. Daarnaast ervaren medewerkers een hoge betrokkenheid bij de jongeren en een gemiddelde werkdruk.

Ook onderzoek naar leer- en werkklimaat op school

Gezien jongeren in de JJI ook veel tijd op school doorbrengen is ook het leer- en werkklimaat onderzocht op de scholen verbonden aan de JJI’s.  Uit het onderzoek blijkt dat jongeren ook dit jaar een positief leerklimaat ervaren. De jongeren ervaren  ruimte om zich te ontwikkelen, zijn positief over hun contact met de docenten en voelen zich veilig.

Monitoren van het leef-, leer- en werkklimaat

Door het monitoren van het leef-, leer- en werkklimaat krijgen instellingen inzicht in de sterke- en aandachtspunten en kunnen zij hier op inspelen. Voor het onderzoek vullen jongeren en medewerkers vragenlijst in. Deze worden geanalyseerd en verwerkt in factsheet rapportages per instelling. Daarnaast worden er folders gemaakt voor de terugkoppeling aan jongeren. Doordat het onderzoek de resultaten per leefgroep en klas laat zien, kan er op advies op maat worden gegeven op het gebied van ondersteuning en eventuele mogelijkheden voor verbetering.  Dit is belangrijk omdat er wel verschillen zijn tussen de leefgroepen en klassen.

In de komende jaren zal het lectoraat het onderzoek uit blijven voeren om zo instellingen te kunnen ondersteunen in het vormgeven van een positief leef-, leer- en werkklimaat.

Lees het Jaarverslag DJI 2017/2018 ( pdf, 2.48 MB )