Hogeschool Leiden

Leef-, werk- en leerklimaat Justitiële Jeugdinrichtingen overwegend positief

Het leefklimaat in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) is in 2015 stabiel gebleven ten opzichte van 2014 en 2013. Dat is een positief resultaat gezien de multiproblematiek van veel jongeren in de JJI’s. De mogelijkheden tot groei voor jongeren, de ervaren ondersteuning op de langverblijfgroepen en het verschil in leefklimaatbeleving voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn aandachtspunten. 

Sinds 2013 doen alle JJI’s mee aan het leefklimaatonderzoek dat uitgevoerd is door Hogeschool Leiden en Hogeschool Windesheim. Het leefklimaat, ook in combinatie met het leer- en werkklimaat, is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van behandeling en dienstverlening van de JJI’s. De leefklimaatmeting in de JJI’s bestaat uit de mate van repressie, mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, het perspectief en de mate van ondersteuning van jeugdigen.

Leefklimaat

Uit het onderzoek blijkt dat het leefklimaat in de JJI’s in 2015 op goed niveau is en redelijk stabiel blijft ten opzichte van 2013 en 2014. De verschillen in de beleving van het leefklimaat tussen de JJI’s zijn beperkt, de grootste verschillen zitten  tussen leefgroepen onderling. Ook blijken bepaalde groepen van jongeren te verschillen in hun beleving van het leefklimaat. Zo ervaren de jongeren op de langverblijfgroepen minder ondersteuning dan op de kortverblijfgroepen. Ook ervaren zij een minder positief leefklimaat en een negatievere sfeer. Als gekeken wordt naar verschillende leeftijdscategorieën dan blijkt dat jongeren boven de 18 het leefklimaat minder positief ervaren, met name op repressie, sfeer en groei. 

Werkklimaat

Het werkklimaat wordt door de medewerkers gemiddeld als positief ervaren. Er wordt voornamelijk inspirerend en controlerend leiderschap en minder passief leiderschap ervaren. Ten opzichte van de vorige metingen in 2014 en 2013 wordt echter wel meer werkdruk ervaren. 

Leerklimaat

De JJI-scholen slagen erin een goed leerklimaat neer te zetten, waarin jongeren positief zijn over de ondersteuning en de groepsdynamiek in de klas. Ook wordt de veiligheid op school zeer positief beoordeeld door de jongeren. De schaal Groei en het element Wat je hier leert worden minder positief beoordeeld. Voor de JJI’s en de scholen is het belangrijk om uitgebreid en systematisch met de jongeren over leren, groei, en toekomst te discussiëren  en te kijken in hoeverre jongeren gestimuleerd kunnen worden teneinde meer perspectief te kunnen bieden. Perspectief kan leiden tot minder recidive. 

Over het onderzoek

Hogeschool Leiden en de JJI’s ontwikkelen inmiddels methoden om het klimaat verder te verbeteren. De eerste resultaten zijn positief. De JJI’s en de Dienst Justitiële Inrichtingen zullen de komende twee jaar het leef-, leer- en werkklimaat samen met Hogeschool Leiden blijven monitoren.