Monsters GC-MS bij onderzoek lectoraat Metabolomics

Lectorale rede dr. Peter Lindenburg en symposium Metabolomics

Dr. Peter Lindenburg, lector Metabolomics aan Hogeschool Leiden, spreekt op 10 april zijn lectorale rede ‘Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden’ uit. Voorafgaand aan zijn rede vindt het symposium ‘Metabolomics in Practice 2019’ plaats. Onderzoek van Peter Lindenburg, waarin hij innovatieve monstervoorbewerkingstechnieken en nieuwe scheidingsmethoden in combinatie met massaspectrometrie ontwikkelt, heeft geleid tot verscheidene patenten en enkele tientallen publicaties.

De grote potentie van metabolomics

Metabolomics is een technologie die al veel toepassingsmogelijkheden kent en tegelijkertijd nog een grote potentie heeft. Dankzij moderne analytische chemie kan metabolomics in uiteenlopende vakgebieden bijdragen aan de oplossing van complexe vraagstukken. Onderzoeksgebieden die onder andere aangejaagd worden door metabolomics zijn de forensische wetenschap, voedingswetenschap, ecologie en milieuwetenschap.

Environmental metabolomics

Het lectoraat Metabolomics ontwikkelt onder andere metabolomics methoden om de gezondheid en kwaliteit van oppervlaktewater te bestuderen: environmental metabolomics. Dit wordt toegepast om de effecten van verstoringen van het oppervlaktewater te voorspellen en begrijpen, zoals door de invasieve rode Amerikaanse rivierkreeft en door het bestrijdingsmiddel thiacloprid ('bijengif').

Over Peter Lindenburg

Peter Lindenburg werd geboren op 23 oktober 1979 in Schiedam. Hij studeerde Biologie en Bio-Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. In 2005 behaalde hij een MSc in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en in 2006 in de Biologie. Van 2006 tot en met 2010 werkte hij aan zijn promotieonderzoek bij de Division of Analytical Biosciences (Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit van Leiden). In 2012 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘New Electromigration-Driven Enrichment Techniques for Peptidomics and Metabolomics’. Na een periode als postdoc bij het Netherlands Metabolomics Centre keerde hij in 2014 als universitair docent terug bij het LACDR. Hier begeleidt hij meerdere promovendi en is verantwoordelijk voor het eerstejaars vak Analytische Chemie voor studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen. In 2016 werd hij daarnaast aangesteld als lector Metabolomics bij Hogeschool Leiden. In 2017 trad hij toe tot de Onderwijs Advies Commissie van de opleiding Chemie van Hogeschool Leiden. Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Werkgroep Scheidingsmethoden, van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.

Programma en aanmelden

Bekijk het programma van: