De vlag van de hogeschool

Hogeschool Leiden pleit voor doorstart ROC Leiden

Faillissement leidt tot onbeheersbare situatie voor direct betrokkenen

Hogeschool Leiden heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer een steunbetuiging aan ROC Leiden uitgesproken. In deze brief pleit het College van Bestuur voor een doorstart van ROC Leiden. Een faillissement is onwenselijk en kan in potentie leiden tot onvoorziene en onbeheersbare gevolgen in de gehele kennisketen. Het ROC is voor de hogeschool een essentiële partner voor met name het laboratoriumonderwijs. Het middelbaar laboratoriumonderwijs van het ROC Leiden is gehuisvest in het gebouw van Hogeschool Leiden en is samen met het hoger laboratoriumonderwijs van essentieel belang voor talrijke bedrijven in het Bioscience Park Leiden en de verre omgeving. 

Een faillissement van het laboratoriumonderwijs in Leiden zal direct gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt bij tal van Life Science bedrijven en kan leiden tot een chaotische situatie voor direct betrokkenen, onvoorziene meerkosten voor de belastingbetaler op termijn, reputatieschade voor de regio, schade voor het werkveld. En niet te vergeten met veel ouders, en studenten als onschuldige gedupeerden.