Bio Science Park Leiden

Hogeschool Leiden neemt afscheid van John van der Willik

“Patrick Pijnenburg aangesteld als nieuwe directeur Faculteit Science & Technology”

Hogeschool Leiden neemt vandaag feestelijk afscheid van John van der Willik, directeur van de Faculteit Science & Technology. Hij gaat – na zich bijna veertig jaar te hebben ingezet voor onder meer het laboratoriumonderwijs & -onderzoek – met pensioen. Zijn positie als Faculteitsdirecteur is per 1 augustus 2015 overgenomen door Patrick Pijnenburg, die doorstroomt vanuit de positie onderwijsmanager opleiding Informatica van Hogeschool Leiden.

Van der Willik is 14 jaar directeur geweest van de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. Zijn verantwoordelijkheid lag in deze Faculteit bij de opleidingen Informatica, Bio-informatica, Chemie en Biologie & medisch laboratoriumonderzoek. In deze periode is hij van dichtbij getuige geweest van de groei, die Hogeschool Leiden en de laatste jaren de technische studies in het bijzonder heeft doorgemaakt. Het Middelbaar Laboratorium Onderwijs is mede dankzij de inspanningen van John gehuisvest op de hogeschool om zo een betere doorstroom te realiseren. 

Generade, het Centre of Expertise voor genomics, doet veelzijdig toegepast onderzoek binnen de Life Sciences. Daarnaast verzorgt Generade (na)scholing op het gebied van genomics en stimuleert Generade innovatie in de regio op het gebied van Life Sciences. Dit Centre of Expertise is mede door toedoen van John van der Willik tot stand gekomen en is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, het LUMC, Naturalis en Baseclear. Deze regionale samenwerking laat de kracht en toegevoegde waarde zien van het Leidse Bioscience Park.

Agnita Mur: “John van der Willik heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet voor onze studenten, de kwaliteit van de opleidingen en de aansluiting bij het werkveld. Hij heeft het meer dan goed gedaan. Wij zijn hem dankbaar.”

Patrick Pijnenburg
Patrick Pijnenburg is de nieuwe clusterdirecteur Techniek van Hogeschool Leiden
John van der Willik
John van der Willik heeft - vanwege pensioen - afscheid genomen van Hogeschool Leiden