De vlaggen van de hogeschool

Frits Bakker wordt voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden

De Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden heeft de heer Frits Bakker benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. De benoeming gaat in op 1 februari 2016 voor een termijn van vier jaar. Hij neemt het voorzitterschap over van Simon van Driel, die deze functie zeven jaar vervulde.

Frits Bakker is sinds juli 2013 voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Daarvoor was hij onder meer lid van de Raad voor de Rechtspraak (sinds 1 juli 2012), president van de rechtbank in Den Haag (2008-2012) en president van de rechtbank in Haarlem (1999-2007). Frits Bakker studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan diezelfde universiteit in 1985. 

Hij vervult verschillende nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse instelling voor jeugdzorg en bijzonder onderwijs Altra.

Agnita Mur, lid College van Bestuur, en Simon van Driel, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Hogeschool Leiden is verheugd met de benoeming van Frits Bakker als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. De hogeschool heeft de afgelopen jaren een mooie progressie laten zien in de onderwijsresultaten en studenttevredenheid. Simon heeft daar als toezichthouder met veel plezier zijn bijdrage aan geleverd. We staan nu aan het begin van de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan. Dat is een mooi moment voor een voorzitter om het stokje over te dragen. We wensen Frits alle succes en een vruchtbare samenwerking met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Hogeschool Leiden.’