Hogeschool Leiden

Drie opleidingen Hogeschool Leiden als topopleiding beoordeeld

De opleidingen vrijeschool pabo, docent muziek en docent dans zijn door de Keuzegids HBO 2015 als 'topopleiding' beoordeeld. Zij ontvangen dan ook de kwaliteitszegel van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) die de jaarlijkse lijst vaststelt. Hogeschool Leiden is blij met de positieve beoordelingen voor deze drie opleidingen en waardeert de positieve feedback in zijn geheel van de C.H.O.I. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar studentenoordelen maar bijvoorbeeld ook naar accreditatiebesluiten van de NVAO.

De opleiding docent muziek scoort vooral goed inhoud, de kwaliteit van docenten, op een goede voorbereiding op de loopbaan en faciliteiten. Ook de opleiding docent dans scoort goed op faciliteiten, voorbereiding loopbaan en op de kwaliteit van de docenten. De vrijeschool pabo scoort goed op inhoud, maar nog meer op kwaliteit van de docenten en de voorbereiding op de loopbaan.

Ook het algemene oordeel van het C.H.O.I. pakt positief uit. "Goed nieuws is er voor Hogeschool Leiden; die klimt langzaam uit de achterhoede. Knelpunten worden er aangepakt. Het zijn bij Hogeschool Leiden duidelijk de studentenoordelen die positiever klinken. Dat zijn gunstige signalen", aldus het C.H.O.I. Opleidingen die duidelijk in de lift zitten zijn de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Hogeschool Leiden werkt er met alle medewerkers aan om de stijgende lijn vast te houden en de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren.