Hogeschool Leiden

Diversiteit en inclusie in organisaties verduurzamen

Diversiteit gaat over elk individu en raakt iedere organisatie. Het bevat alle aspecten waarom mensen van elkaar verschillen en elkaar kunnen versterken. Diversiteit is een graadmeter voor discriminatie en sociale uitsluiting. Waar diversiteit de boventoon voert en ruimte geeft aan individuele verschillen, ervaren mensen minder discriminatie. Saniye Çelik, lector Diversiteit, pleit op 19 juni tijdens haar lectorale rede bij Hogeschool Leiden voor de inzet van organisaties om diversiteit en inclusie te verduurzamen door het individu centraal te stellen. 

Omgaan met en ruimte verschaffen aan diversiteit is, ondanks jarenlange inspanningen, voor velen absoluut nog niet de gewoonste zaak. Niet in de samenleving en niet in publieke en private organisaties. Er is een open houding tegenover diversiteit nodig om de verschillen van mensen te excelleren. Zo’n attitude leidt tot betere prestaties van de organisatie. 

Verschillende wegen naar inclusie

Net zoals er verschillende wegen naar Rome leiden, zo zijn er minstens drie die voeren naar inclusie waarbij verschillen simpelweg naast elkaar kunnen bestaan. “De eerste weg leidt ons naar verankering van diversiteit als natuurlijk onderdeel van de totale organisatieontwikkeling. HRM-jasje voor diversiteit is te nauw”, vertelt Çelik. “De tweede weg is een aftakking van de eerste en richt zich op leiderschap en cultuur. Leiders en managers zijn essentieel voor het empoweren van individuen. De derde weg naar inclusie is het verbinden: het verbinden met jezelf, met je collega’s en de omgeving. Dat vergt enige moed om te reflecteren op jezelf, te ontdekken welke keuzes je maakt om wel of niet in contact te staan met de ander, te durven leren van de ander. Al doende kunnen we zo onze eigen denkkaders oprekken.”

Deze drie wegen samen kunnen diversiteit en inclusie in organisaties verduurzamen. Maar er is ook aandacht nodig voor de keerzijde: “soms leidt diversiteit tot problemen en conflicten tussen mensen, óók in organisaties. Niet altijd en overal is er sprake van rozengeur en maneschijn. Er is nog flink wat werk aan de winkel om diversiteit tot de gewoonste zaak van de wereld te maken.” Het vergt meer praktijkinzicht in de wegen hoe daar te komen en welke interventies erbij passen en effectief zijn. 

Lectoraat Diversiteit

Het lectoraat Diversiteit van Hogeschool Leiden draagt door middel van praktijkgericht onderzoek bij aan de opbouw en valorisatie van de wetenschappelijke kennis over diversiteit en inclusie in organisaties. 

Lector Saniye Çelik

Saniye Çelik is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. Eerder studeerde ze personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In de 26 jaar dat Saniye Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineerde ze het diversiteitsbeleid van eerdere kabinetten voor de publieke sector. Naast haar functie als lector bij de hogeschool, werkt zij vanuit de universiteit Leiden als coregisseur van het leiderschapsprogramma voor burgemeesters.