Symposium Sociaal Ondernemen

Over

Thema

‘Zonder sociaal ondernemen geen participerende samenleving’

Studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben zich verdiept in de gevolgen van de Wet Maatschappelijke ondersteuning en gekeken naar de participatiebereidheid.

Zij hebben met en voor inwoners (ver)nieuw(d)e interventies uitgevoerd. Ook hebben zij sociaal ondernemende initiatieven opgezet en zijn zij hiermee pioniers voor de participatiebeleving. Tijdens het Symposium Sociaal Ondernemen op vrijdag 29 januari presenteerden zij hun bevindingen aan medestudenten en opdrachtgevers. 

Talenten aanspreken

De studenten Anouk van der Spijk, Daniel Poot en Maaike Vooijs hebben onderzoek gedaan naar de sociaal-economische positie van niet-westerse jongeren in de Leidse wijk de Mors. Met de aanwezigen gingen zij in discussie over de stellingen ‘jongeren raken eerder op het criminele pad door het gebrek aan toekomstplannen’ en ‘door zich te richten op talenten raken jongeren eerder gemotiveerd’. Naar aanleiding van gesprekken die de studenten hebben gevoerd met diverse jongeren uit de Mors kwamen zij tot de conclusie dat het noodzakelijk is om voorlichting te gaan geven op basisscholen en daar de ouderbetrokkenheid omhoog moet. Doordat jongeren van 14 tot 16 jaar geen realistische toekomstplannen hebben raken zij eerder op het criminele pad. Als hier voldoende aandacht aan wordt besteed op de basisschool en door ouders en er meer gesproken wordt over de talenten van de kinderen kan dat wellicht voorkomen worden.

In opdracht van Stichting Kwadraad zijn Sven Zeilstra, Gerdine Harteveld en Shokouh Rezaei aan de slag gegaan met de online hulpverlening. Ze hebben gekeken naar de zelfhulp app bij financiële problemen en hebben geconstateerd dat deze apps teveel kijken naar de vaardigheden van mensen met licht financiële problemen en niet naar de gedragsaspecten die deze problemen veroorzaken.

Sociaal ondernemen

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de bijna twintig workshops die vrijdag 29 januari plaatsvonden. Het symposium werd afgetrapt met een discussie over de noodzaak van sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen neemt een belangrijke positie in binnen het onderwijs van Hogeschool Leiden. Dit onderwerp wordt in het licht van de nieuwe Wmo steeds belangrijker, aangezien de huidige maatschappij mensen langer voor zichzelf blijven zorgen en meer gebruik maken van hun persoonlijke netwerk. De professional van de toekomst moet hier op voorbereidt zijn. Ook biedt deze nieuwe manier van werken veel kansen om te ‘ondernemen’. “Sociaal ondernemen zorgt voor verbinding”, stelt docent Ido de Vries. “Daar kunnen en moeten onze studenten, de professionals van de toekomst’ voor zorgen.