Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Weer beperkt fysiek onderwijs mogelijk

20 april 2021 - Tijdens de persconferentie van gisteravond hebben premier Rutte en minister De Jonge bevestigd dat hogescholen en universiteiten vanaf 26 april weer beperkt fysiek onderwijs kunnen geven.

Wij keren hiermee terug naar de situatie zoals deze tussen september en december 2020 bestond: een deel van het onderwijs kan fysiek plaatsvinden, de rest zal online worden verzorgd. Iedereen heeft hiernaar uitgekeken, al is het nog maar een voorzichtige stap. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de voorbereidingen om dit vanaf de start van periode 4 mogelijk te maken. De 1,5 meter-maatregel, looproutes, mondkapjes en de reisbeperkingen blijven overigens wel van kracht.   

Hoeveel tijd onze studenten straks weer op de hogeschool onderwijs kunnen volgen, zal per opleiding verschillen. Gemiddeld kan 20 tot 30 procent van het onderwijs weer fysiek plaatsvinden. Dit betekent dat studenten gemiddeld een dag per week naar de hogeschool kunnen komen. Meer informatie over wat dit voor hen betekent, ontvangen zij binnenkort via hun eigen opleiding. 

Snel- en zelftesten

Tijdens de persconferentie is ook gesproken over de inzet van snel- en zelftesten binnen het hoger onderwijs. De overheid wil deze snel- en zelftesten zo snel mogelijk beschikbaar stellen. Op dit moment verwacht de overheid dat dit begin mei zal gebeuren.   

De snel- en zelftesten worden straks landelijk gedistribueerd. Dit betekent dat studenten en medewerkers de testen zelf online kunnen bestellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De snel- en zelftesten worden na bestelling thuis afgeleverd. Jezelf (laten) testen op de hogeschool wordt dus niet mogelijk, het afhalen van testen op de hogeschool evenmin.  

Testen: altijd vrijwillig 

Deelname aan testen is en blijft altijd vrijwillig. Er is straks geen sprake van toegangsbewijzen of controles aan de poort.  

Dit neemt niet weg dat wij iedereen willen vragen om straks toch vooral gebruik te maken van de sneltesten. Op deze manier maken we de kans op nieuwe uitbraken namelijk zo klein mogelijk. Bestel de snel- en zelftesten zodra deze beschikbaar zijn. Test jezelf thuis vóór je naar de hogeschool gaat. En mocht de uitslag positief zijn: blijf thuis. Neem contact op met de GGD en maak een afspraak voor een reguliere test (deze zijn net weer een stukje betrouwbaarder). En kom sowieso niet naar de hogeschool voor je weer beter bent.  

Nog even volhouden

Na een lockdown die ruim vier maanden heeft geduurd, is het nieuws van gisteravond een eerste, voorzichtige stap in de goede richting. Daar zijn we blij mee, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Dagelijks raken nog steeds vele mensen besmet en de zorg staat nog altijd onder druk. Daarom vragen we iedereen om zich ook de komende tijd aan alle coronamaatregelen te houden: blijf thuis bij klachten, laat je dan testen en respecteer altijd de basisregels: hou 1,5 meter afstand, draag een mondkapje en was je handen.  

We zijn op de goede weg, maar het is juist nu belangrijk dat we ons blijven inspannen voor die laatste loodjes. Pas goed op jezelf en op elkaar.