Het water naast de hogeschool

Waardevol slotsymposium Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Het slotsymposium van de Masterclass Pedagogisch Meesterschap vond op woensdag 20 mei voor het eerst plaats op Hogeschool Leiden.

Het slotsymposium van de Masterclass Pedagogisch Meesterschap vond op woensdag 20 mei voor het eerst plaats op Hogeschool Leiden. De masterclass werd hiermee afgesloten en na een intensief afstudeertraject ontvingen zo’n twintig deelnemers het certificaat ‘Masterclass Pedagogisch Meesterschap; Anders evalueren & verantwoorden’. Deze Masterclass is een professionaliseringstraject voor leerkrachten die werkzaam zijn op een conceptschool en andere vernieuwingsscholen binnen het primaire onderwijs (zoals vrijeschool, montessori, jenaplan, dalton).

De masterclass is ontworpen voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun groep en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs. Hierbij wordt het instrument Tri-band Verantwoorden gebruikt, gebaseerd op de uitgangspunten die door de UNESCO zijn geformuleerd als de vier pijlers van goed onderwijs: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn.
Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, die zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld brengen, is daarbij onontbeerlijk. In samenwerking met verschillende kenniscentra en landelijke verenigingen is het programma Pedagogisch Meesterschap door Annemieke Zwart (Quartz, onderwijsontwikkeling en scholing) ontwikkeld, om het perspectief van de leraar uit te diepen en aan te vullen met een aantal begrippen en aanpakken die vorm geven aan een visie op evalueren en verantwoorden. Uitgangspunt is de persoonlijke leerroute van ieder kind en de vormgeving van het evaluatieprogramma. Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is?

Tijdens het slotsymposium op 20 mei jl presenteerden de deelnemers de opbrengsten van hun eigen werk. Met bijzonder mooie opbrengsten kunnen we terugkijken op een inspirerend en waardevol symposium! 

Meer weten over Pedagogisch Meesterschap, anders evalueren & verantwoorden? Ga naar http://www.hsleiden.nl/nascholingen/masterclass-pedagogisch-meesterschap/algemene-informatie-pedagogisch-meesterschap.html

 

Hogeschool Leiden