Welkom op Hogeschool Leiden

Over

Thema

Persoonsvorming centraal op inspiratiemiddag SLO

13 september 2017 - Lector Aziza Mayo opent SLO-congres op 28 september met lezing ‘Persoonsvorming op school’

‘Persoonsvorming op school gaat over het wakker maken van het verlangen van leerlingen om op een volwassen wijze in de wereld te staan,’ aldus Aziza Mayo. Zij geeft met haar presentatie het startschot voor een inspiratiebijeenkomst in Amersfoort met als onderwerp ‘Persoonsvorming: handvatten voor school- en curriculumontwikkeling’, georganiseerd door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO op 28 september. 

Het programma gaat in op bestaande praktijken van persoonsvorming in de verschillende vormen van onderwijs en richt zicht voornamelijk op leraren en school-/teamleiders die werken in het primair en voortgezet onderwijs. Aanmelden kan t/m 24 september. 

Lees meer over de inspiratiemiddag