Hogeschool Leiden

Over

Thema

Expo ‘Weer toekomst!’ over integratie vluchtelingen te zien op HS Leiden

17 november 2017 - Vluchtelingen zijn niet alleen vluchteling, maar ook student, vriend en mens met een eigen identiteit. De expositie ‘Weer toekomst!’ kijkt verder dan het vluchtelingendebat.

Je kunt de werken van documentaire- en modefotograaf Ahmet Polat van 17 november tot 3 januari bewonderen op onze hogeschool. De expo is opgebouwd rondom de rode trap. Op dinsdag 28 november geeft Polat speciaal voor (vluchteling)studenten en docenten en in het bijzijn van CvB-voorzitter Sander van den Eijnden vanaf 16.00 uur een rondleiding langs de tentoonstelling.

Learning the basics

Sinds september 2016 is de foto-expositie op reis langs hogescholen en universiteiten in Nederland en maakt deel uit van het integratieproject ‘Learning the basics’. In dit project wil Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zorgen dat vluchtelingen beter voorbereid kunnen instromen in het Nederlandse hoger onderwijs. Dit programma is gericht op: studiekeuze, arbeidsmarktoriëntatie, studievaardigheden en succesvol starten en wordt medegefinancierd door het fonds voor Asiel, Migratie en Integratie van de Europese Unie (AMIF).

Geen zielige mensen, maar gewoon mensen

Fotograaf des Vaderlands (2016) Polat ziet de expositie als een waardevolle aanvulling op de hedendaagse beeldvorming over vluchtelingen: “Als je mensen fotografeert in een hoekje van een kamer, met een matrasje op de grond, in zwart-wit, eenzaam en alleen, dan creëer je een afstand. Je kunt óók laten zien dat ze deel uitmaken van een gezin, verjaardagen vieren, afspreken met vrienden, of bezig zijn met een opleiding of een stage. Bijvoorbeeld Aissata, uit Ivoorkust die docente Frans wil worden en voor de klas staat. Victor, uit Rwanda die in een ziekenhuis werkt als verpleger en Siham uit Syrie, studente van de Universiteit van Leiden die Koningsdag viert. Het gewone leven waar ze al die jaren naar op zoek zijn geweest.”

Over het UAF en HS Leiden

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, opgericht in 1948, is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Zij begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Het UAF en HS Leiden sloten in augustus 2015 een samenwerkingsconvenant. Aan Hogeschool Leiden studeren momenteel 10 vluchtelingstudenten met steun van het UAF. Tevens  werkt het UAF samen met onze hogeschool en de Universiteit Leiden in het Voorbereidend Jaar Leiden; tijdens dit programma worden vluchtelingen voorbereid op een studie in het hoger onderwijs.

beeld: Aissata gefotografeerd door Ahmet Polat