Hogeschool Leiden

Hogeschool en universiteit bezegelen samenwerking

Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en het UAF zijn vandaag officieel gestart met het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL). Dit programma moet studenten met een vluchtelingenachtergrond klaarstomen voor het Nederlandse bacheloronderwijs.

Twintig studenten (uit Syrië, Iran en Congo) zijn september 2016 als eerste gestart in het gezamenlijke programma van de hogeschool en de universiteit, waarin zij bijgeschoold worden o.a. in Nederlands, wiskunde en natuurkunde. Na afronding van het programma kunnen de studenten kansrijk instromen in het bacheloronderwijs van de hogeschool en universiteit. Het is de bedoeling dat in september 2017 een nieuwe groep met het VJL start.

Hogeschool Leiden

Samenwerken voor gelijke kansen

“Wij zijn erg blij met de samenwerking”, vertelt Agnita Mur, lid College van Bestuur van Hogeschool Leiden. “In een korte tijd is tot een mooi programma gekomen dat studenten met een vluchtelingenachtergrond gelijke kansen biedt om te starten in het hoger onderwijs. Het programma is moeilijk en we zijn best streng, maar door hard te werken creëer je nieuwe kansen en een open blik op de toekomst. Daar ben ik erg trots op.”

Het UAF onderschrijft deze mening. “Het is voor vluchtelingen belangrijk zo snel mogelijk mee te doen voor de optimale integratie”, stelt Albert de Voogd, hoofd Studentenbegeleiding UAF. “We moeten ze de kans bieden om met een diploma de arbeidsmarkt op te gaan. De beide onderwijsinstellingen verdienen daarom een compliment.”

Museumjaarkaart

De studenten Bashar, Amin en Yvan hebben zich tijdens de kick-off op donderdagmiddag 26 januari kort voorgesteld aan de aanwezigen. Met plannen om Informatica en Tandheelkunde te gaan studeren zijn ze erg blij met het Voorbereidend Jaar Leiden om zo te wennen aan onderwijs in het Nederlands. Ook studentenvereniging LSV Minerva helpt de studenten van het Voorbereidend Jaar Leiden. Het Voorbereidend Jaar Leiden is een onderdeel van hun grotere samenwerking met het UAF. “We vergeten weleens hoe vanzelfsprekend het voor ons is om onderwijs te volgen”, meent Jochem Nielsen, voorzitter van de Goede Doelen Commissie van LSV Minerva. “Wij hebben door middel van diverse acties geld opgehaald en we geven alle twintig deelnemers een museumjaarkaart. We blijven dit jaar verder betrokken om de deelnemers niet alleen op hun studie maar ook op het studentenleven voor te bereiden.”