Komkommer en tomaat

Over

Thema

Positieve beoordeling kenniscentrum VEER

16 december 2019 - Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) heeft haar visitatie op 16 december positief mogen afsluiten: de commissie heeft het kenniscentrum op alle standaarden een voldoende gegeven, waaronder op standaard 4 een ‘goed’.

Dit betreft de relevantie voor en impact op beroepspraktijk, onderwijs en kennisontwikkeling. De commissie heeft gesproken met een groot aantal interne en externe betrokkenen van het kenniscentrum. Alle gesprekspartners waren bij elkaar in dezelfde ruimte aanwezig, waardoor een interactief en leerzaam gesprek ontstond.

Hogeschool Leiden

De commissie sprak veel waardering uit over het werk van de lectoraten en over de samenwerking die is ontstaan binnen het kenniscentrum VEER. Als aanbeveling gaf de commissie mee om scherpte, focus in het onderzoeksprogramma van KC VEER verder aan te brengen en de docentonderzoekers meer te gaan betrekken.

Het kenniscentrum is trots op deze uitslag. In het afsluitende dankwoord betoonde de faculteitsdirecteur Nico van Tol, zich aangenaam verrast door de scherpe observaties van de commissie. Het kenniscentrum herkent zich hier goed in en vindt de observaties kloppend en behulpzaam. Zij is zich ervan bewust veel te willen en zal hierin keuzes moeten maken en is dankbaar voor het scherpe meedenken en de aanbevelingen van de commissie.​​