Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Verpleegkundigen in spé geven advies over verbeteringen in de zorg

2 juli 2019 - Op 2 juli presenteerden 250 tweedejaarsstudenten van de Opleiding tot Verpleegkundige hun ideeën voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De informatiemarkt markeerde tevens de afsluiting van jaar 2.

​Hoe kunnen we de hygiëne op een afdeling verbeteren? Kunnen we het aantal bureaucratische regels in de zorg verminderen? En wat moeten we met het probleem van agressie in de zorg? Tweedejaarsstudenten van de Opleiding tot Verpleegkundige hebben zich in groepen 15 weken lang gebogen over actuele thema's die raken aan de kwaliteit van zorg. Op dinsdag 2 juli presenteerden zij hun bevindingen als fictieve Verpleegkundige Adviesraden (VAR) op een informatiemarkt op Hogeschool Leiden.

Hogeschool Leiden

Tijdens de informatiemarkt is het een drukte van jewelste. Verschillende docenten Verpleegkunde nemen kort het woord, de informatiestands worden enthousiast bezocht en er is een lopend buffet om jaar 2 af te sluiten en jaar 3 feestelijk in te luiden. Het is de eerste keer dat de overgang naar het derde jaar van de Opleiding tot Verpleegkundige zo groots is aangepakt.

"De studenten sluiten de eerste fase van hun studie af en gaan naar de hoofdfase van de opleiding Verpleegkunde. Sommigen gaan duaal studeren en starten na de zomervakantie tevens bij een zorgorganisatie, dus het is wel een bijzonder moment."

Karin Klein - docent Verpleegkunde

Fictieve Verpleegkundige Adviesraden​

Studenten Rachel (20) en Daniek (26) hebben samen met hun collega-studenten gewerkt aan het thema 'agressie in de zorg'. Rachel: "We hebben allemaal stage gelopen bij een verpleeghuis en daar merkten we dat agressie echt een actueel probleem is. Daarom hebben we dit thema gekozen." Daniek vult aan: "We hebben collega-verpleegkundigen uit het werkveld geïnterviewd voor deze opdracht. Ons advies? Naast het ontwikkelen van gedrags- en omgangsprotocollen, het structureel aanbieden van kennis en vaardigheden door scholing, is er ook meer onderzoek nodig. Want nee, agressie hoort er niet bij."

Verpleegkundig leiderschap is een belangrijk thema binnen de opleiding. Met deze eindopdracht van het tweede jaar daagt de opleiding de studenten uit om hier actief mee aan de slag te gaan. Klein: "Het gaat om het ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijke leiderschapsstijl, maar ook jezelf afvragen: wat kan ík inbrengen om de kwaliteit van zorg te verbeteren?"

Duaal traject

Vanaf het derde jaar kun je als student verpleegkunde bij Hogeschool Leiden kiezen voor het duale traject. Je hebt dan één dag les en de rest van de week ben je werkzaam bij één van de zorginstellingen waar Hogeschool Leiden mee samenwerkt.

Lees meer over het duale traject