Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Verlenging huidige coronamaatregelen

16 december 2021 - Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag deelden premier Rutte en minister De Jonge mee dat de huidige coronamaatregelen tot 15 januari 2022 worden verlengd.

Dit betekent voor de hogeschool dat wij op dezelfde wijze door kunnen gaan met fysiek onderwijs op locatie, maar wel met beperkende maatregelen. Vanzelfsprekend zijn wij blij dat dit mogelijk blijft. Laten we met elkaar blijven zorgen voor een veilige onderwijsomgeving. Voor de volledigheid volgt hieronder een kort overzicht van de huidige maatregelen.

Alle onderwijsactiviteiten gaan door

Zoals gezegd gaan alle onderwijsactiviteiten, dus ook fysieke tentamens, gewoon door en hiervoor is geen coronatoegangsbewijs nodig. Hetzelfde geldt voor onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals Open Dagen en diploma-uitreikingen (wel in aangepaste vorm).

Mondkapjesplicht blijft van kracht

De verplichting om in alle publieke binnenruimtes, zoals gangen, mediacentrum en het restaurant een mondkapje te dragen blijft ook van kracht. Wanneer je in de collegezaal, in het restaurant of op een andere plek gaat zitten, geldt dit niet. In de klaslokalen maken docenten en studenten zelf afspraken over het al dan niet dragen van een mondkapje. 

Zoals iedereen heeft gemerkt wordt de mondkapjesplicht op de hogeschool nu ook echt gehandhaafd. Werk hier dus alsjeblieft aan mee.  

Afstand houden en maximale groepsgrootte van 75 personen

De 1,5 metermaatregel geldt niet voor de onderwijsruimtes, tentamens en examens. Voor de gangen, in de mediacentrum en in het restaurant geldt het dringende advies om afstand te houden. Wij willen iedereen vragen om hier rekening mee te houden en elkaar dus letterlijk de ruimte te geven.  Daarnaast geldt voor het hoger onderwijs een maximale groepsgrootte van 75 personen in alle onderwijsruimtes (excl. personeel). Tentamens en examens zijn hiervan uitgezonderd.

Thuiswerken blijft de norm

Ook de komende periode blijft thuiswerken voor medewerkers de norm. We werken dus vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Denk hierbij in de eerste plaats aan docenten die les moeten geven op de hogeschool. Bekijk kritisch of je écht op de hogeschool moet zijn voor bepaalde werkzaamheden, en bespreek dit met je eigen leidinggevende.

Aandacht voor de basisregels & zelftesten  

Wij willen iedereen vragen om de basisregels ook de komende periode goed in acht te nemen:

  • houd waar mogelijk 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte;  
  • desinfecteer je handen bij binnenkomst op de hogeschool, regelmatig wassen met water en zeep;  
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;  
  • blijf thuis bij klachten. Test jezelf regelmatig met een zelftest (gratis te bestellen via zelftestonderwijs.nl) ook als je geen klachten hebt. Blijf thuis bij een positieve uitslag, meld een positieve uitslag direct bij je leidinggevende of studieloopbaanbegeleider, en zorg dat je een reguliere test krijgt.
  • reis waar dat kan buiten de spits en kom bij voorkeur op de fiets.