Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Vanaf 26 april wellicht weer beperkt fysiek onderwijs

25 maart 2021 - Geen versoepelingen op korte termijn voor het hoger onderwijs, maar wel enig perspectief. Dat was de boodschap van premier Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag.

Minister De Jonge kondigde aan dat hogescholen vanaf maandag 26 april weer beperkt fysiek onderwijs kunnen verzorgen, op voorwaarde dat de cijfers dit dan toelaten. Wat betekent dit voor het onderwijs van Hogeschool Leiden? 

Periode 3: afmaken zoals het nu is

Gedurende de rest van periode 3 blijven de huidige maatregelen van kracht: online onderwijs blijft de norm, met enkele uitzonderingen voor praktijkonderwijs en het afnemen van fysieke toetsen.  

Periode 4: beperkt fysiek onderwijs wellicht mogelijk

Tijdens de persconferentie van 13 april aanstaande moet duidelijk worden of de hogeschool vanaf 26 april inderdaad weer beperkt fysiek onderwijs kan gaan geven. Dat is vanaf de start van periode 4. De situatie zoals die tussen september en medio december 2020 bestond, toen zo’n 20-30% van het onderwijs fysiek plaatvond, wordt dan weer van kracht. De hogeschool bereidt zich voor om dit waar mogelijk te realiseren. Zoals gezegd hangt dit besluit af van de corona-cijfers op dat moment.

Snel- en zelftesten

Tijdens de persconferentie is ook gesproken over het inzetten van snel- en zelftesten binnen het hoger onderwijs. Het is de ambitie van de overheid om deze snel- en zelftesten beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de fabrikanten voldoende testen kunnen leveren. Veel is echter nog onduidelijk en hier vindt landelijk overleg over plaats. Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat deelname aan testen altijd op vrijwillige basis gebeurt en dat zelftesten niet zullen gelden als toegangsbewijs. Zodra meer bekend wordt over de inzet van snel- en zelftesten, zal de hogeschool haar studenten en medewerkers hierover informeren.

Start studiejaar 2021-2022

Hogeschool Leiden gaat er nog steeds vanuit dat het nieuwe studiejaar (vanaf 1 september 2021) weer op normale wijze kan beginnen. Misschien met gebruik van mondkapjes of looproutes, maar zonder 1,5 meter en dus met veel meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs.