Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Uitbreiding coronamaatregelen

15 november 2021 - Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag kondigden premier Rutte en minister De Jonge een nieuw pakket maatregelen voor de komende drie weken aan. Wat betekent dit voor Hogeschool Leiden?

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen is de afgelopen periode flink gestegen, waardoor het kabinet deze ingrepen noodzakelijk acht. Gelukkig mag het onderwijs fysiek op locatie gewoon doorgaan. Wel heeft een aantal van de maatregelen invloed op de hogeschool. Wij geven met dit bericht een overzicht van alle maatregelen die vanaf maandag 15 november op de hogeschool gelden.

Alle onderwijsactiviteiten gaan door 

Alle onderwijsactiviteiten, dus ook fysieke tentamens, gaan gewoon door en hiervoor is geen coronatoegangsbewijs nodig. Hetzelfde geldt voor onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals Open Dagen en diploma-uitreikingen (wel in aangepaste vorm).   

Afstand houden en maximale groepsgrootte van 75 personen

De 1,5 metermaatregel geldt niet voor de onderwijsruimtes, tentamens en examens. Voor alle publieke ruimte is het dringende advies om afstand te houden: op de gangen, in de mediacentrum en in het restaurant. Wij willen iedereen vragen om hier rekening mee te houden en elkaar dus letterlijk de ruimte te geven.   

Daarnaast geldt voor het hoger onderwijs een maximale groepsgrootte van 75 personen in alle onderwijsruimtes (excl. personeel). Tentamens en examens zijn hiervan uitgezonderd. Dit betekent dat fysieke lessen waar meer dan 75 mensen in één zaal samenkomen de komende drie weken niet zijn toegestaan. Voor onze studenten geldt: als het bovenstaande van invloed is op jouw onderwijsprogramma, word je door je eigen opleiding hierover geïnformeerd.

Mondkapjesplicht blijft van kracht

Sinds 8 november moet iedereen in alle publieke binnenruimtes, zoals gangen, mediacentrum en het restaurant weer een mondkapje dragen. Er zijn bepaalde uitzonderingen: wanneer je in de collegezaal, in het restaurant of op een andere plek gaat zitten, is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Dit geldt ook voor klaslokalen. Daar maken docenten en studenten zelf afspraken over het al dan niet dragen van een mondkapje.

We hebben de afgelopen week gemerkt dat niet iedereen zich altijd aan deze regel houdt. Wij willen iedereen met klem vragen om toch vooral een mondkapje te dragen waar dit moet. Spreek elkaar op vriendelijke wijze aan wanneer je ziet dat de regels niet worden nageleefd. Het gebruik van een mondkapje is wettelijk verplicht. Duidelijker kunnen we het niet maken.

Thuiswerken weer de norm voor medewerkers

Het thuiswerkadvies van de overheid is aangescherpt. We hanteren de komende weken de vuistregel: we werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Denk hierbij in de eerste plaats aan docenten die les moeten geven op de hogeschool. Bekijk kritisch of je écht op de hogeschool moet zijn voor bepaalde werkzaamheden, en bespreek dit met je eigen leidinggevende. Moet je toch op de hogeschool zijn, en reis je met het openbaar vervoer? Doe dit dan zoveel mogelijk buiten de spitsuren. Zo voorkomen we al te grote drukte in trein, bus of tram.     

Bovenstaande maatregelen gelden van maandag 15 november tot en met vrijdag 3 december. Verder vragen we aandacht voor de volgende zaken.  

Zelf- en sneltesten vóór je naar de hogeschool komt

Doe ook de komende periode regelmatig een zelftest als je naar de hogeschool komt. Mocht de uitslag van de test positief zijn: blijf thuis. Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider en maak een afspraak voor een reguliere test (deze zijn een stukje betrouwbaarder). En kom sowieso niet naar de hogeschool voor je weer beter bent. Het advies is jezelf twee keer per week te testen, óók als je geen klachten hebt.

Laat je vaccineren  

We roepen studenten die nog niet gevaccineerd zijn op om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Een hoge vaccinatiegraad biedt jouzelf en jouw omgeving bescherming. Vanzelfsprekend is en blijft dit jouw eigen keuze. De GGD heeft verschillende locaties geopend waar je zonder afspraak naar toe kunt. Kijk hiervoor op Prikken zonder afspraak | Rijksoverheid.nl Wil je liever toch een afspraak voor een vaccinatie maken? Dat kan via www.planjeprik.nl of door te bellen naar de GGD.

Aandacht voor de basisregels   

Wij willen iedereen vragen om de basisregels ook de komende periode goed in acht te nemen. Daar begint het mee en dit geeft ons de beste kans om de hogeschool open te kunnen houden. Voor de volledigheid zetten wij ze hier nog een keer op een rij:    

  • houd waar mogelijk 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte;  
  • desinfecteer je handen bij binnenkomst op de hogeschool, regelmatig wassen met water en zeep; 
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;  
  • blijf thuis bij klachten. Test jezelf regelmatig, en blijf thuis bij een positieve uitslag; meld een positieve uitslag direct bij je SLB’er;
  • reis waar dat kan buiten de spits en kom bij voorkeur op de fiets.

Het is natuurlijk teleurstellend dat we met deze nieuwe maatregelen geconfronteerd worden. Tegelijkertijd willen wij benadrukken dat onze hogeschool nog steeds open is en dat de meeste lessen fysiek plaatsvinden. Dit is natuurlijk goed nieuws en zeker ook van belang voor de mentale gezondheid van onze studenten. Laten we hopen dat dit zo blijft. En laten we hopen dat de inspanning van nu ervoor zorgt dat we verdere aanscherping van de maatregelen kunnen voorkomen. Daarom willen we iedereen vragen om zich aan de maatregelen te houden en samen het beste ervan te maken.