De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Onderzoek naar bijdrage Moreel Beraad aan het omgaan met morele dilemma’s rond cliëntregie

7 juli 2021 - Docent/onderzoeker Ruth Spijkerboer (faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie) van Hogeschool Leiden, gaat onderzoeken welke bijdrage moreel beraad kan leveren aan versterking van cliëntregie in de jeugdzorg.

Moreel beraad is een gestructureerde vorm van (vaak multidisciplinair) overleg over morele dilemma’s en vragen dat deelnemers ondersteunt bij reflectie op en verantwoording van handelen in de beroepscontext. Onlangs werd haar een postdoc beurs toegekend door Regieorgaan SIA.

Ruth Spijkerboer | docent/onderzoek faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie - Hogeschool Leiden

Versterking van cliёntparticipatie en eigen regie 

Versterking van cliёntparticipatie en eigen regie zijn doelen die zijn afgesproken in de Jeugdwet (2015). Evaluatie van die wet in 2018 toonde echter aan dat het werk van jeugdzorgprofessionals nog onvoldoende bijdraagt aan het behalen van die doelen. Eerder deed Ruth al promotieonderzoek naar de bijdrage van moreel beraad aan het omgaan met morele dilemma’s in de jeugdzorg. Dit onderzoek liet zien dat professionals onder andere morele dilemma’s rond cliёntregie als zeer zwaar ervaren. Zo vindt een professional het bijvoorbeeld moeilijk te bepalen of hij een jongere mag tegenhouden in de supermarkt te gaan werken, in plaats van dat hij zich helemaal inzet om zijn opleiding af te maken.

Over het onderzoek 

Het postdoc onderzoek richt zich op de vraag hoe moreel beraad kan bijdragen aan het bereiken van de transformatiedoelen uit de jeugdwet en aan het omgaan met morele kwesties rond die transformatiedoelen. Ruth onderzoekt welke morele kwesties cliënten zelf ervaren, welke vormen van cliëntparticipatie mogelijk en wenselijk zijn en welke bijdrage moreel beraden met cliëntparticipatie kan leveren aan versterking van cliëntregie. Ruth heeft jarenlange ervaring in de jeugdzorg als groepswerker. Daarin kwam zij vele morele dilemma’s tegen en kreeg zij interesse in de vraag hoe men daar het beste mee om kan gaan terwijl kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Meer informatie 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd van Chris Kuiper en gaat in september van start. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruth Spijkerboer via spijkerboer.r@hsleiden.nl.