Links: lid College van Bestuur Joeri van den Steenhoven, Rechts: studenten met getuigschrift

Over

Thema

Toename actieve studenten bij Hogeschool Leiden

25 september 2019 - Steeds meer studenten van Hogeschool Leiden doen actief mee aan een medezeggenschapsorgaan of een studievereniging. Zo telde de Studentenraad afgelopen studiejaar negen leden. Een verdriedubbeling sinds studiejaar 2017-2018.

Hogeschool Leiden wil een leergemeenschap vormen waar studenten en medewerkers zich verbonden, thuis en veilig kunnen voelen. Deze plek creëren we samen. We vinden het daarom belangrijk dat studenten, naast hun opleiding, activiteiten kunnen ontplooien die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan de sociale en inhoudelijke verbinding van onze school als leergemeenschap. Hierdoor ontstaat er een grotere verbinding van studenten onderling en met onze leergemeenschap.

Medezeggenschap en studieverenigingen Hogeschool Leiden

Wat opvalt is dat steeds meer studenten actief meedoen aan een medezeggenschapsorgaan of een studievereniging. De Studentenraad telde vorig jaar negen leden ten opzichte van drie leden in het collegejaar 2017 -2018 en is dit jaar zelfs gestart met een volle bezetting van elf. Momenteel telt Hogeschool Leiden elf actieve studieverenigingen, waaronder de nieuwe studievereniging van de faculteit Educatie: Juventas. In het studiejaar 2018-2019 hadden zij samen ruim 1700 leden en ruim 150 studenten die actief meededen aan de organisatie door plaats te nemen in het bestuur of in een van de commissies.

Uitreiking getuigschriften actieve studenten

Ieder jaar reikt de hogeschool getuigenschriften uit aan actieve studenten. De uitreiking van deze getuigschriften is een erkenning van de bijdrage die deze studenten leveren aan onze leergemeenschap. Namens het College van Bestuur gaf Joeri van den Steenhoven een toelichting op het belang van de bijdrage van studenten aan onze hogeschool en vertelde uit eigen ervaring hoe het actief zijn als student bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Getuigschrift voor inzet Leidse Studentenvereniging

Nieuw dit jaar was de uitreiking van een getuigschrift aan de studenten die zich inzetten voor een Leidse Studentenvereniging. Afgelopen jaar waren er acht studenten actief in een bestuur van één van de Leidse studentenverenigingen, zoals De Dinsdagavond Club, A.L.S.V. Quintus, S.M.G. Sempre Cresendo en Catena. Daarnaast ontvingen 81 studentleden van de opleidingscommissies een getuigschrift voor het meewerken aan de kwaliteit van het onderwijs  binnen hun opleiding.