De vlaggen van de hogeschool

Over

Thema

Studente zorgt met onderzoek voor veranderingen

29 juni 2019 - “De afstudeeropdracht heeft direct geleid tot aanpassingen in de organisatie.” Een groter compliment kun je haast niet krijgen.

Laura Veerman, studente Toegepaste Psychologie, viel dit, met haar afstudeeronderzoek naar het project Netwerk Amsterdamse Helden (NAH) ten deel. Laura heeft dit project kritisch onderzocht. Haar bevindingen en praktische aanbevelingen zijn vrijwel allemaal overgenomen.

Het NAH

Het NAH is een platform van jonge ondernemers (‘rolmodellen’) die op eigen initiatief en met groot enthousiasme activiteiten opzetten voor en met jongens en meisjes van diverse etnische herkomst in hun eigen buurt. Door hun persoonlijkheid, hun erkende prestaties op het gebied van bijv. kickboksen, voetbal, rap, streetdance, mode, film en theater en hun eigen ervaring met de straatcultuur, trekken zij jongeren over de streep om actief mee te doen.

Wat zorgt dat het werkt?

Op verzoek van de Stichting NAH en in opdracht van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van het Expertisecentrum Jeugd heeft Laura Veerman het project kritisch onderzocht. Ze heeft onder meer gekeken naar wat de Amsterdamse helden precies doen en in hoeverre zij daarbij gebruik maken van wat het netwerk te bieden heeft aan coaching, uitwisseling en ondersteuning. Laura werd begeleid door Marijke Drogt, verbonden aan de minor Werken in het Veiligheidsdomein.

Complimenten voor Laura

De voorzitter van het bestuur, Bill Admiraal, heeft Laura’s stuk ook opgestuurd naar Jan Laurens Hazekamp. Hazekamp is een van de oorspronkelijke oprichters van het Netwerk Amsterdamse Helden en geldt als een van de eerste autoriteiten van probleemjongeren. Hij muntte het begrip ‘hangjeugd’ in zijn proefschrift ‘Rondhangen als tijdverdrijf’ (1985) en heeft onlangs een baanbrekend pleidooi gehouden voor ondernemend jongerenwerk in het boek ‘Self Made’ (2014). Verder voegde Admiraal toe over het werk van Laura:

"In de vier maanden dat Laura voor ons bezig is geweest, hebben we de samenwerking als plezierig en professioneel ervaren. De afstudeeropdracht heeft direct geleid tot aanpassingen in de organisatie. Een hele creatieve presentatie heeft Laura gegeven, waarbij Laura flink moest improviseren en heeft daar ook een hele creatieve oplossing voor gevonden."

Bill Admiraal, voorzitter van het bestuur

Op 28 juli mag Laura haar bevindingen nogmaals presenteren, maar dan voor alle 18 helden en andere betrokkenen die zij heeft geïnterviewd over de diverse projecten. Daarbij is het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit ook aanwezig.

Psychologie student Laura Veerman presenteert haar onderzoek