Over de streep tijdens het Symposium Vluchtelingen

Over

Thema

Inspirerend en informerend debat tijdens vluchtelingensymposium

1 juni 2016 - Studenten en medewerkers van Hogeschool Leiden lieten zich tijdens het symposium ‘Vluchtelingen, wat vind ík eigenlijk?’ op woensdag 25 mei informeren over de huidige vluchtelingenproblematiek in Nederland.

Na de inhoudelijke presentaties van Astrid van der Wal en Marijke Klaassens, waarin onder ander de historie van vluchten en het huidige asielbeleid werden besproken, gingen de aanwezigen met elkaar in debat aan de hand van diverse stellingen. Een drietal pitchers probeerden met hun inzichten het publiek van mening te laten veranderen, wat zorgde voor veel interactie.

Marijke Klaassen (links) en Astrid van der Wal tijdens het Symposium Vluchtelingen bij Hogeschool Leiden
Marijke Klaassen (links) en Astrid van der Wal

Tijdens de pauze en na afloop hadden de aanwezigen de mogelijkheid om zich extra te laten informeren door diverse standhouders. Aan het symposium namen ook een aantal vluchtelingen uit Syrië deel. Zij hadden hun eigen inbreng tijdens het debat en verzorgden muziek in de pauze. 

Corine Balder, dagvoorzitter tijdens het Symposium Vluchtelingen op Hogeschool Leiden

Na de aftrap, waarin de dagvoorzitter Corine Balder het publiek een aantal kennisvragen stelde, werden er twee presentaties gegeven. Astrid van der Wal (gastdocent migratie en vluchten) nam de deelnemers mee langs de historie van vluchten in de wereld en vertelde tevens welke oorzaken er aan vluchten ten grondslag liggen. Op dit gedeelte volgde de presentatie van Marijke Klaassens (locatiemanager AZC Katwijk en noodopvang Leiden). Zij ging in op wat er eigenlijk met iemand gebeurt als hij zich registreert als asielzoeker in Nederland en welke procedures een vluchteling vanaf dat moment moet doorlopen.

Over de streep

Na de pauze werd door de aanwezigen gediscussieerd met behulp van het ‘over de streep’-principe. Op basis van één van de vier stellingen kozen de bijna honderd aanwezigen de ‘eens’ of ‘oneens’ kant van de zaal. Zo begon de avond met de stelling ‘ik vind dat vluchtelingen die vluchten voor hun veiligheid meer welkom zijn dan vluchtelingen die vluchten uit economische redenen.’ Daarna kregen de pitchers Mart Lubben, Vincent Melgers (beide deelnemers tv-programma ‘Rot op naar je eigen land’) en Ashley North (Raadslid GroenLinks Leiden) de mogelijkheid om op basis van argumenten mensen te overtuigen ‘over de streep’ te gaan.

'Over de streep' tijdens het Symposium Vluchtelingen bij Hogeschool Leiden

Dit zorgde bij elke nieuwe stelling weer voor een levendige discussie vol beweging tussen de pitchers en de aanwezigen. Het bleek soms lastig om aan de eigen mening vast te houden, omdat een tegen argument  weer een ander perspectief oplevert. ‘Het is meestal niet zo zwart/ wit als soms naar voren komt in het publieke debat’, aldus een deelnemer.  

Bewustwording creëren

Eén van de doelstellingen van de organisatoren van het symposium was om studenten en medewerker te laten informeren over de feiten rondom vluchtelingen. Een andere doelstelling was om bewustwording te creëren over wat ‘jíj nou eigenlijk vindt van de vluchtelingenproblematiek’ en waar die mening op gebaseerd is. Uit de reacties na afloop bleek wel dat de studenten die dit symposium organiseerden mogen terugkijken op een geslaagd symposium. Tijdens de borrel werd nog enthousiast extra informatie opgehaald bij het UAF (organisatie voor vluchtelingstudenten), de nationale stichting ter bevordering van vrolijkheid, Joris22, STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) en JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt).

Benieuwd naar het gehele symposium? Bekijk dan de weblecture.