Hogeschool Leiden

Over

Thema

Symposium over fysiotherapie en cliënten met geheugenproblemen

Het symposium over de behandeling van cliënten met geheugenproblemen leverde 18 april praktische kennisuitwisseling op tussen (alumni)fysiotherapeuten, docenten en enkele studenten.

Het thema was 'Bewuste keuzes maken als fysiotherapeut om cliënten met geheugenproblemen te ondersteunen in het voldoende actief bewegen. En hoe daarin de samenwerking tussen 1e en 2e lijns-fysiotherapeuten (met mantelzorgers en wijkverpleegkundigen) kan helpen.'

Krijgen dementerende mensen de juiste zorg?

Aanleiding voor dit symposium lag in de vraag waar dementerende mensen in het snel veranderende zorgbeleid terecht kunnen voor een behandeling. Vanuit haar ervaring met merkte Laura de Bruïne, fysiotherapeut bij Topaz Overduin, dat deze groep mensen mogelijk niet de juiste ondersteuning krijgen. “De praktijk ziet mensen met dementie in verschillende stadia/gradaties. Van dagopvang tot aan de stervensfase. Elke fase vraagt weer een andere aanpak en interventiemogelijkheden”. Men ziet echter ook grote veranderingen de afgelopen jaren: intramurale verzwaring van zorgzwaarte en een latere instroom van mensen met daardoor een ergere vorm van dementie. De fysiotherapeutische interventies die je daarbij kunt toepassen veranderen daardoor ook.

In de praktijk

Tegelijkertijd constateert de praktijk ook dat mensen met dementie steeds vaker nog thuis wonen bij partner en mantelzorgers in plaats van waar deze groep voorheen al op dagbehandeling was of leefde binnen een woongroep. Een terechte zorg is daardoor: ”Waar kunnen deze mensen nu terecht? Is de eerste lijn fysiotherapie daar voldoende op ingesteld? En worden studenten wel voldoende hiervoor opgeleid?”

Meer bewegen en meer samenwerken met de wijkverpleegkundige

Anne-Mieke Huisman (alumnus 1979) werkt als geriatrie fysiotherapeute bij PMC Rijnsburg Katwijk en gaf veel van haar ervaring en bevlogenheid door. Ook in de eerste lijn herkende ze dat de woonsituatie van de doelgroep verandert. Van de fysiotherapeut vraagt het een andere alertheid en deskundigheid om mensen aan te zetten en te ondersteunen bij het voldoende actief blijven bewegen. Er is namelijk steeds meer bewijs dat bewegen goed is bij het tegengaan van geheugenproblemen. Erik Schreuder, hoogleraar en bekend van fragmenten bij tv-programma DWDD, liet in een hoorcollege hier al meer over zien.

Samenwerken met de wijkverpleegkundige

Om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen kan de fysiotherapeut meer samen werken met de wijkverpleegkundige. Germieke Quist, wijkverpleegkundige en docent aan onze opleiding verpleegkunde, gaf een heldere toelichting op de veranderde rol van de wijkverpleegkundige. Vanuit studenten werd aangegeven dat meer weten van elkaars expertise en mogelijk zelfs meer samen doen tijdens de opleidingen fysiotherapie en verpleegkunde hen ook waardevol lijkt.

Simulatiepatiënt legde problemen in fysiotherapeutisch handelen bloot

Tijdens de avond had simulatiepatiënt, Cees, de rol van een oudere met geheugenproblemen. Hij werd uitgenodigd en begeleidt door een aanwezige fysiotherapeut om op de fiets te gaan bewegen. Tegelijkertijd werd de patiënt door iemand anders aangesproken. Hiermee werd zichtbaar wat de reactie was van goed bedoelde hartelijkheid bij mensen met geheugenproblemen. Hij speelde dit fantastisch. Dubbeltaken voor een mens met geheugenproblemen kunnen leiden tot heel wat argwaan en ervaren worden als vervelende interventies. 

Voorzichtige start terugkerend initiatief kennisuitwisseling Alumni

Deelnemers aan het symposium waardeerden de avond en hopen dat dit de start is van een terugkerend moment om kennis uit te wisselen. Organisatoren Jeanette Boiten en Bas Juriën, docenten aan Hogeschool Leiden, staan hier positief tegenover. Meld je daarom aan! Ben jij alumni van de opleiding Fysiotherapie en wil je geïnformeerd blijven over toekomstige initiatieven? Volg de linked-in groep: Fysiotherapie Alumni Hogeschool Leiden en meld je aan via boiten.j@hsleiden.nl of jurien.b@hsleiden.nl voor nieuws voor alumni.