Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Subsidie voor Project ‘Leren met de stad’

12 december 2018 - In het kader van het landelijk programma City Deal Kennismaken heeft Regieorgaan SIA deze week een subsidie van € 50.000 toegewezen aan het project ‘Leren met de Stad’ van Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en Gemeente Leiden.

De inzet van City Deal Kennismaken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. 

Vraagstukken oplossen

Hogeschool, universiteit en gemeente Leiden vullen dit in door samen ‘winkels’ op te zetten waar bewoners en maatschappelijke organisaties kunnen binnenlopen om vragen te stellen/vraagstukken in te dienen waarmee studenten hen helpen om deze op te lossen. De meer complexe vraagstukken worden doorverwezen naar de ‘Studio’. Hier worden door interdisciplinaire teams van studenten, docenten en onderzoekers en Gemeente Leiden samen met burgers, de maatschappelijke vraagstukken opgepakt.

Samenwerking Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en Gemeente Leiden

De toekenning van de subsidie markeert de start van dit samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en de gemeente, dat wordt uitgevoerd binnen het programma ‘Leiden Kennisstad’. Medewerkers van de drie instellingen gaan, in samenwerking met PLNT, de komende periode aan de slag om het project op te starten. Doel is om duurzame voorzieningen op te zetten, voortbouwend op de resultaten van eerdere projecten en een structurele samenwerking tussen hogeschool, universiteit en de stad Leiden.

Vanuit Hogeschool Leiden zijn het Honoursprogramma, de faculteiten Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie en Management & Bedrijf en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemen bij het project betrokken. Binnen de minor Sociaal Ondernemen is het lectoraat druk bezig met het verbinden van studenten met de praktijk. Ido de Vries, docent aan de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie en oprichter van de minor, vertelt hierover. Lees het interview.