Hogeschool Leiden

Studenten minor Sociaal ondernemen presenteren onderzoeksplan

Maandag 14 september hebben studenten van de minor Sociaal ondernemen in de Leidse raadszaal hun onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Centraal de vraag: hoe kan de gemeente Leiden de Wmo optimaal in de wijk Tuinstad Staalwijk implementeren?

Binnen het project doen studenten in opdracht van de gemeente onderzoek naar wat er in de wijken zelf leeft. Doel: bewoners en betrokken organisaties gezamenlijk stellen een wijkagenda op met vraagstukken die in de wijk spelen. Dit is het derde jaar dat studenten bij dit onderzoek betrokken zijn. Vorig jaar stond Stevenshof op het programma.

Meer draagvlak, meer kans van slagen

Het gezamenlijk vaststellen van de agenda vergroot het draagvlak en verantwoordelijkheid bij de uitvoerders en ieder zich verantwoordelijk voelt. De wijkagenda geeft richting aan iedereen die werkzaam of actief is in de wijk, zodat de inspanningen elkaar versterken en aanvullen. Op basis van deze agenda wordt bepaald wat er nodig is in een wijk en hoe dat kan worden uitgevoerd.
Met de wijkagenda’s wil de gemeente de afstand tussen gemeente, organisaties en bewoners verkleinen. Centraal staat ook het versterken van (sociale) netwerken, het bevorderen van de actieve deelname van bewoners en de leefbaarheid in de wijk vergroten.

Input als basis voor implementatie

De opdracht voor dit jaar luidt: Voor alle projectgroepen in de wijk Tuinstad Staalwijk in Leiden: het opstellen van (input voor) een wijkagenda.

Elke projectgroep heeft een doelgroep (binnen een bepaald leeftijdscategorie) geïnterviewd over de ervaringen van de leefwereld om zo in kaart te brengen waar behoeften naar is en wat er in hun wijk verbeterd kan worden. Extra nadruk krijgt de burgerparticipatie: wat willen bewoners zelf doen, wat kunnen ze bijdragen aan hun wijk.

De studenten zoeken intensief de samenwerking op met de gemeente Leiden en met professionals uit de districten om in contact te komen met de bewoners.

Meer weten over deze minor?

Neem dan contact op met de coördinator van de minor Sociaal ondernemen Social Work: