Het water naast de hogeschool

Studenten met functiebeperking steeds tevredener over geboden faciliteiten

Uit de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014 blijkt dat studenten van Hogeschool Leiden steeds positiever oordelen over de geboden faciliteiten.

Uit de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014 blijkt dat studenten van Hogeschool Leiden steeds positiever oordelen over de geboden faciliteiten. Daarbij moet gedacht worden aan de mogelijkheid om aangepaste roosters, aangepaste opdrachten of alternatieve toetsen te krijgen. De C.H.O.I noemt Hogeschool Leiden als één van de positieve uitzonderingen: "Zij valt op door de constante stijging over de afgelopen drie jaar". De hogeschool is in drie jaar van plek 18 naar plek 11 gestegen. Uit het onderzoek van C.H.O.I. blijkt dat studenten in het algemeen met een functiebeperking in toenemende mate ontevreden zijn over de faciliteiten die hen geboden worden om te studeren. De NHTV, Avans en Windesheim worden het beste beoordeeld.

De Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014 is gebaseerd op een landelijke enquête die is gehouden onder studenten met een functiebeperking. Dit leverde bij de voltijd bacheloropleidingen een respons op van ruim 15.0000 studenten. De enquête maakte deel uit van de grote Nationale Studentenenquête (NSE) van Studiekeuze123.