Leraar basisonderwijs lezen

Over

Thema

Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen

11 juni 2020 - Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis.

Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Samen opleiden & professionaliseren

Een deel van de kinderen en jongeren heeft een achterstand opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Scholen gaan na wie extra hulp nodig heeft en in welke vorm, zoals zomerscholen of bijlessen buiten de reguliere schooltijd. Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies kunnen leraren hierin bijstaan. Op deze manier doen studenten, onder begeleiding, extra praktijkervaring op, verdienen ze in bepaalde gevallen studiepunten of wat extra’s als een vakantiebaan.

Schoolbesturen worden door de ministers opgeroepen om de middelen die ze daarvoor krijgen in te zetten via de regionale samenwerkingsverbanden ‘Samen opleiden & professionaliseren’. De studenten zullen altijd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken school of instelling functioneren. De afspraken worden de komende tijd nader uitgewerkt en kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Robert Viëtor, faculteitsdirecteur Educatie bij Hogeschool Leiden, steunt het initiatief.

Een mooi initiatief waar onze lerarenopleidingen zeker achter staan. Het biedt ondersteuning aan de leerlingen die dat nodig hebben en het versterkt het leren van de studenten. Sinds de scholen dicht zijn, is er nauw contact met de schoolbesturen over de voortzetting van de stage van onze studenten in deze coronatijd. Voor nu is het belangrijk dat de scholen eerst kijken wat de leerlingen nodig hebben. Vervolgens maken we afspraken hoe onze studenten een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van deze scholen. Overigens denken en spreken wij liever niet in termen van achterstanden, omdat wij leren niet als een lineair ingericht proces zien. Aansluiting bij de ontwikkeling van het kind staat voorop.

Robert Viëtor

Extra budget

Het kabinet stelde onlangs 244 miljoen euro beschikbaar voor scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor het inlopen van achterstanden als gevolg van het coronavirus. Met dat geld kunnen de scholen extra hulp en maatwerk bieden aan de leerlingen en studenten die dat nodig hebben. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit (deels) uit te besteden. Schoolbesturen kunnen op dit moment al hun plannen indienen en subsidie aanvragen voor de periode van de zomervakantie in 2020 tot en met de zomervakantie in 2021. De eerste aanvragen moeten voor 21 juni worden ingediend.  

Het is belangrijk dat we met elkaar samenwerken om de gevolgen van deze coronacrisis op te vangen. Studenten van lerarenopleidingen kunnen scholieren goed helpen om eventuele achterstanden in te halen en krijgen zo zelf extra bagage mee.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven

Reacties minister Slob en voorzitter VSNU Duisenberg

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is erbij blij dat studenten gaan meehelpen op school in deze tijden van crisis. "Deze extra handen ontlasten leraren en helpen leerlingen vooruit. Goed om te zien dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen om achterstanden zoveel mogelijk in te lopen”.

Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Ik ben ontzettend trots op de studenten van onze lerarenopleidingen die zich gaan inzetten om achterstanden op scholen weg te werken. Het is win-win; een interessante leerervaring gaat hier hand in hand met het ondersteunen van scholen.”