Presentatie Sociale Wijkagenda

Over

Thema

Studenten doen onderzoek naar leefbaarheid Leidse wijk

"Zorg voor meer participatie om een hogere sociale cohesie in de Leidse Stevenshof te realiseren en zorg voor verbinding tussen de diverse bevolkingsgroepen in de wijk." Deze conclusies hebben studenten vrijdag gepresenteerd aan de gemeente Leiden.

"Zorg voor meer participatie om een hogere sociale cohesie in de Leidse Stevenshof te realiseren en zorg voor verbinding tussen de diverse bevolkingsgroepen in de wijk." Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen die studenten van Hogeschool Leiden vrijdag hebben gepresenteerd aan de gemeente Leiden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op gesprekken die gevoerd zijn met bewoners van de Stevenshof over de woon- en leefomstandigheden en de bereidheid van de bewoners tot participatie. 

Een belangrijk onderwerp in de wijk is voor sommige, wat oudere, bewoners die zich 's avonds soms onveilig voelen door groepen jongeren in de wijk. Een aanbeveling van de studenten is dan ook om de verbinding te zoeken tussen deze twee bevolkingsgroepen in de wijk. "Verbinding tussen de diverse doelgroepen zorgt namelijk voor een hogere sociale cohesie", aldus student Michael Winters, die samen met Nina Striekwold, de presentatie van de aanbevelingen verzorgde. Studenten van diverse opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie hebben zich onder andere verdiept in de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de bewoners van de Stevenshof in de leeftijd van 8 tot meer dan 80 jaar.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat bewoners graag wat willen doen in de wijk, maar ze niet altijd weten waar ze terecht kunnen. Verder blijkt dat de leefbaarheid omhoog kan door beter onderhoud van de sociale voorzieningen. Ook wil een groot gedeelte van de bewoners beter geïnformeerd worden over de veranderingen in de zorg, die de Wet Wmo met zich meebrengt. De aanbevelingen van de studenten dienen als input voor de Sociale Wijkagenda die de gemeente Leiden gaat opstellen. Voor het onderzoek hebben de studenten gesproken met bijna driehonderd bewoners van diverse leeftijdsgroepen en professionals die in de wijk actief zijn.

Na afloop van de presentatie gingen bewoners van de Stevenshof in gesprek met de studenten over hun bevindingen. Tevens gaf de gemeente Leiden de studenten complimenten voor hun werk. De studenten hebben het onderzoek voor de minor Sociaal Ondernemen, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd. In de komende periode gaan de studenten, mogelijk met de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, aan de slag om verdiepend onderzoek te doen. Op 30 januari 2015 wordt, tijdens het Symposium Sociaal Ondernemen, door studenten dit verdere onderzoek gepresenteerd. De minor Sociaal Ondernemen van Hogeschool Leiden bereidt de student voor op een participatiestaat waar een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de burgers. Studenten leren tijdens de minor competenties die vereist zijn om kwetsbare burgers te ondersteunen en begeleiden zodat ze als volwaardige burgers (weer) kunnen participeren in de samenleving.