Symposium Minor Sociaal Ondernemen.

Over

Thema

Studenten minor Sociaal Ondernemen tonen hun ondernemende skills

26 januari 2018 - Dat studenten Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie ondernemend zijn bleek wel tijdens het symposium dat zij organiseerden voor opdrachtgevers en andere belangstellenden.

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, benadrukte aan het begin van het symposium het belang van sociaal ondernemerschap en de toenemende aandacht die innovatie en ondernemerschap krijgen in onze regio. Het is daarom niet verwonderlijk dat organisaties en bedrijven uit het sociaal domein in onze regio veel belangstelling hebben voor studenten die innovatieve producten ontwikkelen. 

Innovatiesoep

Het symposium werd daarna afgetrapt door twee alumni die drie jaar geleden de minor hebben gevolgd en sindsdien Inspiratiebureau Struijk & Kemper voeren. Zij introduceerden een goede bekende van hen, Tante Ien, die op zoek was naar de juiste ingrediënten voor haar ‘innovatiesoep’.

Opening Symposium Minor Sociaal Ondernemen door twee alumni van de hogeschool.

Interactieve workshops over innovatieve producten

De derde en vierdejaars minorstudenten van de opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie presenteerden in interactieve workshops voor belangstellenden de innovatieve producten die zij de voorgaande acht weken hadden ontwikkeld voor de door hen zelf geacquireerde opdrachtgevers uit het sociale domein.

Drie voorbeelden van de 18 initiatieven.  

App voor hulpverleners en ouders van pubers
Studenten Isa Eekhout, Tessa Schotman, Anick Russchenberg en Sabine Severijnse hebben in opdracht van De Driemaster in Kaag en Braassem een app ontwikkeld om hulpverleners en ouders van pubers met elkaar in contact te brengen over problemen waar pubers tegenaan lopen. Ouders blijken het namelijk lastig te vinden om naar de hulpverlening of hun sociale netwerk te stappen. Het idee bleek zo innovatief dat zij de app, in samenwerking met Hollandsch Welvaren en Sustainable Healthcare Challenge, ook daadwerkelijk in de markt gaan zetten.

Studenten Minor Sociaal Ondernemen presenteren hun app tijdens het symposium.

Brunch organiseren
In opdracht van het Sociaal Wijkteam in de Stevenshof in Leiden heeft Adraa Al Mousawy, in de rol van coach bij ‘De Smeltkroes’, bezoekers gestimuleerd tot het uitvoeren van een gezamenlijke activiteit, het organiseren van een brunch. Adraas ondernemende kwaliteiten bleken onder andere uit het benaderen van de plaatselijke supermarkt, dat resulteerde in sponsoring van alle benodigdheden voor de brunch. Door middel van het ingezette kwaliteitenspel ontdekten de deelnemers hun eigen krachten, maar ook die van hun buren.

Basisvaardigheidstraining voor ouderen: gebruik van tablets, e-mail en skype
Bij Dock in Haarlem bleek dat veel ouderen moeite hadden met het gebruik van hun tablet. Susanne Olgers heeft onderzocht waar ze precies problemen mee hadden en wat ze graag zouden willen leren. Ook deed zij onderzoek naar de verschillende leerstijlen. Het resultaat was een basisvaardigheidstraining voor ouderen voor het gebruik van tablets, e-mail en skype. Dock heeft haar gevraagd de training maandelijks te komen geven.

Studenten van de Minor Sociaal Ondernemen kregen de opdracht een vernieuwend en passend beroepsproduct te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen van de betrokken partijen in het werkveld. Zij moesten daarbij, als innovators, het beroep van sociaal werker of toepast psycholoog profileren en laten zien wat de effecten waren van hun beroepsmatig handelen in het sociale werkveld.

Ingrediënten voor succesvolle sociale innovatie

Het symposium werd afgesloten door Tante Ien. Zij had, onder begeleiding van Struijk & Kemper, met behulp van alle aanwezigen de ingrediënten voor succesvolle sociale innovatie - Interesse, Netwerken, Noodzaak voelen, Originaliteit, Vrijheid, Aanvoelen, Tijd/ruimte, Intuïtie, Experimenteren - gevonden voor haar ‘innovatiesoep’. Die werd tijdens de aansluitende lunch door de aanwezigen genuttigd.

'Innovatiesoep' tijdens het Symposium van de Minor Sociaal Ondernemen.