Minor Sociaal Ondernemen, Hogeschool Leiden.

Over

Thema

Studenten Sociaal Ondernemen steeds creatiever en innovatiever

6 februari 2019 - Ondernemen, out-of-the box denken en je ontwikkelen tot een professional in het sociale domein. Dat leren studenten tijdens de minor Sociaal Ondernemen.

En daar worden ze steeds beter in, zo concludeerden docenten tijdens het afsluitende symposium op 1 februari. Minorcoördinator Fatima Touzani verwoordde het treffend:

“Wij verbazen ons ieder jaar weer over het niveau van de beroepsproducten en interventies. Ze worden steeds creatiever en innovatiever. Daar komt bij dat studenten steeds zelfstandiger worden. Ze hebben ons bijna niet meer nodig en opereren nu al als zelfstandige professionals.”

Fatima Touzani, Minorcoördinator

Interactieve workshops over innovatieve producten

Derde en vierdejaars minorstudenten van de opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie presenteerden in interactieve workshops de innovatieve producten die zij de voorgaande acht weken hadden ontwikkeld voor de door hen zelf geacquireerde opdrachtgevers. Genodigden uit het beroepenveld en geïnteresseerden konden tijdens vier rondes van 30 minuten aanschuiven bij 17 presentaties.

Ter illustratie twee voorbeelden.

Wieger van Houten, ‘Voorkomen en laten afnemen van schulden onder studenten van het mbo’. Opdrachtgever: MBO Utrecht
Wieger deed onderzoek naar schulden onder mbo-studenten. Een groot maatschappelijk probleem, zo blijkt uit de cijfers. Maar liefst 37% van de mbo’ers kampt of zit in de schulden, waarvan nog eens 25% geconfronteerd wordt met ernstige financiële problemen. Tijdens een voorlichting in Utrecht, probeerde Wieger bewustwording te creëren onder eerstejaars studenten van de opleiding handel. Wat zijn schulden eigenlijk (bijv. een lening bij DUO, persoonlijk krediet of telefoonabonnement)? Hoe komt iemand in de schulden (bijv. door impulsaankopen of het niet bijhouden van een administratie)? Wat zijn de gevolgen (bijv. een bezoek van de deurwaarder of stress)?

Marina ten Heggeler, ‘De krachten van studenten’
Marina onderzocht de kwaliteiten van studenten en hoe die van pas komen tijdens hun studie. Zij deed dit aan de hand van een assessment dat bestond uit twee tests (de VIA en NPV-2-R). Belangrijk onderzoek met als doel om studenten te helpen meer succes en plezier uit hun studie te halen en niet vroegtijdig af te haken. Uit cijfers blijkt namelijk dat maar liefst de helft van de Nederlandse studenten hun studie niet afmaakt. Hiervan valt 31% af in het eerste jaar. Niet alleen vervelend voor studenten en onderwijsinstellingen, maar ook voor de maatschappij. De overheid is jaarlijks meer dan 250 miljoen euro kwijt aan deze uitvallers.

Struijk & Kemper

De presentatie van het symposium was in handen van het alumni-duo Struijk & Kemper. Na hun afstuderen drie jaar geleden startten zij met hun eigen inspiratiebureau. De minor Sociaal Ondernemen gaf hen naar eigen zeggen het eerste zetje. “Waag vooral de sprong“, was hun advies: “Laat je niet leiden door angst." Je kunt duizend-en-één redenen verzinnen om niet te gaan ondernemen. Maar je kunt ook gewoon beginnen. Hoe cliché het ook klinkt, iedere marathonloper heeft ooit zijn eerste kilometer moeten afleggen. We zijn nu een paar jaar verder en hebben een vaste klantenkring opgebouwd en steady inkomsten.”

Het belang van Sociaal Ondernemen

Sociaal ondernemen neemt een belangrijke positie in binnen het onderwijs van Hogeschool Leiden. Niet zo vreemd, aangezien we in de huidige maatschappij langer voor onszelf en onze naasten moeten blijven zorgen, en meer gebruik moeten maken van ons persoonlijke netwerk. Studenten moeten straks als startbekwame professional hierop voorbereid zijn. De minor Sociaal Ondernemen probeert hier tools en vaardigheden voor aan te reiken, die de studenten vervolgens zelf eigen maken.