Ouderen met rollator

Over

Thema

Participatief onderzoek naar prioriteiten van ouderen bij langer zelfstandig wonen

13 juli 2021 - Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap deed samen met ouderen een bijzonder video-onderzoek naar 'leeftijdsvriendelijke omgeving'.

Op 7 juli werden de resultaten gepresenteerd tijdens de 50e editie van de British Society of Gerontology Annual Conference. Het onderzoek naar prioriteiten van ouderen in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, werd namelijk mede opgezet en uitgevoerd mét ouderen.

Samenwerking met ouderen

Online presentatie onderzoeker Margaret von Faber (links onder) en ouderen

De presentatie was een samenwerking van onderzoeker Margaret von Faber (lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap) samen met twee ouderen als co-onderzoekers.

In het video-onderzoek laten ouderen zelf met behulp van video’s zien wat voor hen belangrijke prioriteiten zijn in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. De resultaten worden besproken met stakeholders zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Voor- en nadelen van participatieve onderzoeksmethoden 

Bij 'Participatief onderzoek' wordt de doelgroep op een actieve wijze betrokken bij de verschillende fases van onderzoek, zoals opzet, dataverzameling, analyse en het verspreiden van de resultaten. Tijdens het symposium werd met andere onderzoekers én ouderen gediscussieerd over de voor- en nadelen van participatieve onderzoeksmethoden met ouderen als co-onderzoekers.

Het onderzoek is relevant omdat het percentage ouderen in de Nederlandse bevolking zal toenemen naar 25,5 % in 2040. Het percentage ouderen dat in een stedelijke omgeving woont loopt wereldwijd op tot 68% in 2050. Om die reden is in 2007 door de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO het model van Age-Friendly City gelanceerd. 

Meer weten 

Lees meer over het onderzoek van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap.