Hogeschool Leiden

Over

Thema

Leeratelier voor Welzijnskwartier Katwijk

19 mei 2022 - Medewerkers van Welzijnskwartier Katwijk krijgen dit jaar een bijscholing Sociaal Werk aangeboden. In het 'Leeratelier Professionaliteit Sociaal Werk' worden zij getraind op onderdelen van de bacheloropleiding Sociaal Werk.

Het leeratelier werd dinsdag 17 mei geopend. De deelnemers krijgen tijdens zes bijeenkomsten van een dagdeel telkens theorie binnen een thema en oefenen de aangeboden stof in de praktijk. Het leeratelier geeft de sociaal werkers inzicht in wat de maatschappelijke opdracht is van het sociaal werk, wat sociaal werk inhoudt en welke uitgangspunten gehanteerd worden.

Start leeratelier Professionalisering Sociaal Werk

Welzijnskwartier Katwijk

Welzijnskwartier versterkt kwetsbare inwoners in hun zelf- en samenredzaamheid door met een multidisciplinaire wijkteam samen te werken. Om binnen die werkwijze goed samen te kunnen werken worden de collega’s die geen vooropleiding Sociaal Werk hebben versterkt in hun professionaliteit, door aandacht te besteden aan grondhouding, diversiteit, professionele moed en burgerparticipatie.

Lees ook het LinkedIn-bericht van Welzijnskwartier Katwijk over het leeratelier.

LinkedIn-bericht Welzijnskwartier Katwijk

Het leeratelier werd georganiseerd door Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden is penvoerder.

Hogeschool Leiden