Deelnemers Kennisfestival Oud en Wijs Genoeg

Over

Thema

Kennisfestival ‘Oud en Wijs genoeg?’

5 juli 2018 -Tijdens het kennisfestival kwamen zo’n 140 bezoekers vanuit verschillende (vrijwilligers)werkvelden samen in PLNT om te praten over het thema ‘innoveren en samenwerken voor een langer zelfstandig leven voor ouderen’.

Bezoekers vanuit de werkvelden zorg, welzijn, huisartspraktijken, gemeenten, ouderenorganisaties en onderwijs kwamen samen om te zien, te delen en te horen wat er in de regio Leiden gebeurt rondom dit thema.

Het programma

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden, opende het gevarieerde programma.

Kees Penninx (Activage) hield een verrassende lezing over Community building in een ouder wordende samenleving ( pdf, 935 KB ). Hij benadrukte de betekenis van welzijn voor gezond en plezierig ouder worden.

Ellen van Steekelenburg (GGDHM) bracht het begrip positieve gezondheid ( pdf, 617 KB ) tot leven. Het model met zes belangrijke pijlers die je gezondheid bepalen, biedt goede aanknopingspunten biedt voor een gesprek.

Lezingen en workshop

Tussen de lezingen door konden bezoekers de kracht van initiatieven voor en door ouderen bekijken. Er waren posterpresentaties zoals die van het Ouderencontact uit de Leidse Professoren/Burgermeester wijk. Het Ouderenberaad presenteerde hun project over Langer zelfstandig wonen samen met Margaret von Faber (Hogeschool Leiden). Diverse onderzoeken van studenten werden getoond zoals over de signalerende huisbezoeken 75+ in Leiden en initiatieven voor en door ouderen (Gouwe Oude).

In workshops werden we geïnformeerd over de verbetering van preventie voor ouderen in co-creatie met ouderen. Voorbeelden zijn het initiatief Odensehuis voor mensen met dementie en hun naasten of het preventiepakket Signaleren Niet pluis bij ouderen in de wijk (GGDHM en Transmuralis). Een ander workshopthema was langer thuis wonen (zoals de initiatieven van Platform 31).

Welzijn op recept

Het belang van de samenwerking tussen zorg en welzijn kwam niet alleen tot uiting in een even groot aantal deelnemers vanuit zorg als vanuit welzijn, maar was ook zichtbaar bij Welzijn op recept, dat zich over de Leidse regio heeft verspreid. Studio Moio interviewde aanwezigen als razende reporter en moedigde mensen aan hun ideeën te verwoorden op de Muurkrant.

De middag werd afgesloten met de (voor)lancering van een nieuwe zorgapp dementie (Transmuralis).

Lees meer over het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Het festival werd georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Leiden/Den Haag in samenwerking met onze samenwerkingspartners.

Samenwerkingspartners Kennisfestival 'Oud en Wijs genoeg' - lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap