Conferentie armoede en schulden

Over

Thema

Conferentie 'Leiden verder aan zet tegen armoede en schulden'

18 september 2018 - In Leiden leven mensen die hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Tijdens de conferentie kwamen ruim 220 professionals, vrijwilligers en studenten bijeen om na te denken over een gezamenlijke aanpak van deze problematiek.

In de stad zijn veel organisaties actief, zowel professioneel als vrijwillig, die samen naar mogelijkheden zoeken om armoede en schulden te voorkomen en tegen te gaan. De bijeenkomst bood ruim 220 beroepsbeoefenaren, vrijwilligers en studenten een podium om met elkaar uit te wisselen wat de stad aan mogelijkheden biedt en hoe we daar gezamenlijk optimaal gebruik van kunnen maken. De organisatie was in de gezamenlijke handen van de gemeente Leiden, de Stadsbank, Werk & Inkomen, Sociale wijkteams Leiden en Hogeschool Leiden: Werkplaats Sociaal Domein regio Den Haag & Leiden.

Ido de Vries en Tijs Huys

Ido de Vries opende de middag. Hij is werkzaam bij de Werkplaats Sociaal Domein en docent van Hogeschool Leiden, die in samenwerking met betrokken organisaties deze conferentie organiseerde en leidde. Acteur Tijs Huys van het PS Theater had een aansprekend verhaal over armoede en schulden.

Links: Tijs Huys. Recht: Ido de Vries
Links: Tijs Huys. Recht: Ido de Vries

Suzan van der Pas en Pieter Hilhorst

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap Hogeschool Leiden, memoreerde dat armoedebestrijding al een eeuwenoud thema is. Een voorbeeld daarvan in Leiden is de Leidse Maatschappij van Weldadigheid, een liefdadigheidsorganisatie die sinds 1817 hulp geeft aan Leidenaren in kwetsbare omstandigheden. Pieter Hilhorst, publicist en actie-onderzoeker, hield een inleiding over zijn initiatief: Amargi, een vereniging van mensen die met vrijwilligers hulp biedt bij schulden. Bekijk de presentatie van Pieter Hilhorst ( pdf, 744 KB )

Links: Pieter Hilhorst. Rechts: Suzan van der Pas
Links: Pieter Hilhorst. Rechts: Suzan van der Pas

Martijn Schut en Hanny Zalme en Karin Theulings

Martijn Schut, zelfstandig adviseur, vertelde namens de gemeente Leiden over het Preventieplan schulden van de Stadsbank: Plan van aanpak voor het voorkómen van (escalatie van) schulden. Bekijk de presentatie van Martijn Schut ( pdf, 1.21 MB )

Hanny Zalme en Karin Theulings, beleidsonderzoekers gemeente Leiden, gaven informatie over de omvang van deze problematiek in Leiden. Bekijk de presentatie van Hanny Zalme en Karin Theulings ( pdf, 1.37 MB )

Links: Martijn Schut. Rechts: Karin Theulings
Links: Martijn Schut. Rechts: Karin Theulings

Elf workshops

In elf workshops volgde een verdiepingsslag op diverse deelterreinen:

Kennismarkt

Kennismarkt tijdens de conferentie armoede en schulden in Leiden

Op de Kennismarkt was informatie op te halen over diverse initiatieven, zoals de Voedselbank en een onderzoek door Diane Berhout en Romy Jongen over een passende werkwijze bij schulden in combinatie met stress ( pptx, 1.29 MB ), die de scriptieprijs Hogeschool Leiden kreeg. In de afsluiting verbonden deelnemers zich aan het uitvoeren van het ‘Preventieplan ( pdf, 757 KB )’, door te tekenen ‘Ik doe mee tegen armoede en schulden in Leiden!’ Er zal een vervolg komen op deze conferentie waarbij in samenwerking nieuwe stappen gezet worden aan de hand van het preventieplan.

Logo's: Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, Hogeschool Leiden, Sociaal wijkteam Leiden en Leiden kennisstad